แต่งตั้ง อดทน รับ ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

任 แปลว่า
(任 อ่านว่า rèn)

แต่งตั้ง อดทน รับ ภาษาจีน
อะไรก็ตาม ใดๆ ภาษาจีน
ใครๆ ภาษาจีน 何人
วางใจ ไว้ใจ ภาษาจีน 信
ความรับผิดชอบ ภาษาจีน 责
หน้าที่ ภารกิจ ความรับผิดชอบ ภาษาจีน
คนใดคนหนึ่ง ภาษาจีน 何一个
ความไว้วางใจ วางใจ ภาษาจีน 信
ไม่ไว้ใจ ความหวาดระแวง ภาษาจีน 不信
ที่ได้รับการแต่งตั้ง การแต่งตั้ง ภาษาจีน
เข้ารับตำแหน่ง ภาษาจีน 到
เวลาใด เมื่อใด ภาษาจีน 何时候
โดยพลการ ภาษาจีน
เอาแต่ใจ ความดื้อรั้น ภาษาจีน
คนโบราณ คนรุ่นก่อน ภาษาจีน 前
หัวหน้าแผนก หัวหน้าฝ่าย ภาษาจีน 主
ทำหน้าที่ ภาษาจีน 担
ปล่อยให้… ภาษาจีน 一
แบกรับความรับผิดชอบ ภาษาจีน 承担责
ตัวตายตัวแทน ผู้สืบทอด ภาษาจีน 继
รองผอ. รองผู้อำนวยการ ภาษาจีน 副主

ตัวอย่างประโยค 任 ภาษาจีน

何人都會記得他們結婚的日子
但我不必作何結論
但是別再說什麼錢 錢對我沒有何意義
成為系主的機會
何事都有可能, 對吧?
我们的务是解放…
我不信仰何已知宗教, 我不信
但是没有何证书?
你有没有, 呃, 何绳索?或…
搬家工人?我能的, 我能作何事情
可是我沒做錯何事啊
你要我们命你为警长 是吗
那么蝙蝠侠是谁命的呢? 全部的人!
无论是你 小偷 或是何人伤害了我
自流
不和村里的何人讲话
这本来应是我哥哥的务, 不过他身染风寒
没有何报道
但是周作, 夫妻的信就是这种程度吗?
为了10卢布我会去何地方; 尤其是警察局
我们能在何工作日进行周六义务劳动
如果我们要一起行动的话 你得稍微信一下我
美国历史证实了何人都有机会赢
我沒有襲擊何人 我只是把他推出我的公寓
我没有跟何人讲 那为何整个办公室都在说闲话?
  คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 1. รับ หยิบ ภาษาจีน
 2. เข้ากัน สอดรับกัน ภาษาจีน
 3. เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ภาษาจีน
 4. รับช่วงต่อ ทำหน้าที่แทน ภาษาจีน
 5. อุ้มมาเลี้ยง รับเลี้ยงเป็นลูก ภาษาจีน
 6. รอรับคำสั่ง รอคอยคำสั่ง ภาษาจีน
 7. รับ รับไว้ ภาษาจีน
 8. ไม่มีสิทธิ ที่ไม่ได้รับอนุญาต ภาษาจีน
 9. ไม่อนุญาต ไม่ได้รับอนุญาต ภาษาจีน
 10. เงยหน้ารับอากาศบริสุทธิ์ ภาษาจีน
任 แต่งตั้ง อดทน รับ ภาษาจีน

ใส่ความเห็น