ความสง่างาม อึน ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

恩 แปลว่า
(恩 อ่านว่า ēn)

ความสง่างาม อึน ภาษาจีน
รู้คุณข้าวแดงแกงร้อน ภาษาจีน 感
ผู้มีพระคุณ ผู้มีบุญคุณ ภาษาจีน

ตัวอย่างประโยค 恩 ภาษาจีน

已过了6点 今天是感节 所以没人来
我们去克尔监狱吧
斯坦被逐出校两次
他们抓走了凯
他们把凯抓走了 噢 天哪… They got Kane.
明天是感节 知道吗?
你现在看起来气色不太好啊 凯先生
劇本:邁克爾·薩
編劇 導演:邁克爾·薩
你不知道感
企业 私人产业
?
十六岁的孩子 我知道 凯 我别无他意
喔, ขาคู่致我的朋友雅克·波ขาคู่
不! 我们在克尔的线人说 卡魔拉对宇宙灵球自有打算
我那時候叫做雅克·波
我是司徒阿卡 是你定的约会司徒阿
太太 我们能做的非常有限
我给你影印一份。 对了, 韦先生
我們要去別處嗎? 上梅
我是受到米克和 杜威.安德列斯指挥的
海文丽、夏蕊和索维娘·布兰克
夏蕊还真敢玩~
再見, 波諾先生 保重, 萊
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
恩 ความสง่างาม อึน ภาษาจีน

ใส่ความเห็น