ทุกอย่าง ทุกๆ ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

一切 แปลว่า
(一切 อ่านว่า yīqiè)

ทุกอย่าง ทุกๆ ภาษาจีน 一切
แพ้ทุกอย่าง สูญเสียทุกอย่าง หมดตูด ภาษาจีน 失去了一切
หมดเวรหมดกรรม ภาษาจีน 结束这一切
มุทะลุ ภาษาจีน 不顾一切

ตัวอย่างประโยค 一切 ภาษาจีน

一切植物 动物
但是我不能保证 这一切结束之后
一切都會發生的
我没事, 一切都好
双腿不行了 一切都不行了 没人给过我什么
你抓一个拥有一切的男人能得到什么
我必须结束因我而发生的这一切
你告诉我一切了吗?
他認為我不瞭解所有的一切
你得承認這一切太突然了
在座的市民們為了保衛祖國所付出的一切不會被忘記
应该谁来承担这一切?
因为看到了带给西班牙的这一切
一切都会好起来的
妈妈… 我们失去了一切
一切都发生得太突然了 你知道吗?
我要扪心自问, 同志们: 我们为我们公民的业余时间做了一切…..
一切都结束以后
是的, 我明白你们喜欢把一切都在留在家里
你看, 我們付了你們很多錢來搞定這事 別擔心, 一切還在控制中
我想, 一個人只要進入死亡之谷 一切痛苦也會隨之消失
一切都還好嗎? 沒有.他剛剛炒了我魷魚.
我有没有和你说过一切都会好的?
回头见 一切都会好的
一切安排好了我就来见你
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
一切 ทุกอย่าง ทุกๆ ภาษาจีน

ใส่ความเห็น