ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

笑 แปลว่า
(笑 อ่านว่า xiào)

หัวเราะ ภาษาจีน
หยอกเย้า หยอกล้อ ภาษาจีน 玩
ล้อเล่น ภาษาจีน 开玩
ตลก เรื่องตลก ภาษาจีน
ตลก ภาษาจีน 搞
หัวเราะ เยาะเย้ย ภาษาจีน 嘲
ตลก ไร้สาระ ภาษาจีน 可
ยิ้ม รอยยิ้ม ภาษาจีน 微
ตลก ภาษาจีน 好
เย้าแหย่ ล้อเล่นน่า… ภาษาจีน 玩
รอยยิ้ม ภาษาจีน
ความสนุกสนาน เสียงหัวเราะ ภาษาจีน 欢
พูดเล่น ล้อเล่น ภาษาจีน 说
ขำ ภาษาจีน 傻
ล้อเล่น หยอกล้อ หัวเราะเยาะ ภาษาจีน 取
เสียงหัวเราะ ภาษาจีน
ฝืนยิ้ม ภาษาจีน 强颜欢

ตัวอย่างประโยค 笑 ภาษาจีน

去 跟她说
瞧瞧这位脸上出褶子的
?
我不知道 或者 知道吗?
钱不是开玩
你有一口漂亮的牙齿 一下
我不是取
哦, 你在開玩
了 白痴 你应该是个专家才对
我说需要假腿是开玩来着
你只是喜欢取地方上(相对于中央)的人
你说粗话时他们会 他们觉得你很可爱
你他妈的开什么玩
你在跟我開玩
你只是想和其他人一样嘲我!
你可以搞的 你不是想跟她约会吗?
你一定是在开玩 也不瞧瞧我们是谁
你一定是在开玩
他取我嘛! 喔喔喔, 不要再找借口了!
你在开玩
你開玩吧 我看看能做些什麼
你一早就来说差劲的
你在嘲我? 当然
那些人都它, “它就像头驴!”
别说这么可的话
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. หัวเราะเหอะๆ ภาษาจีน
  2. หัวเราะ เยาะเย้ย ภาษาจีน
笑 หัวเราะ ภาษาจีน

ใส่ความเห็น