อย่างดี เป็นผลดี เป็นอันดี ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

很好 แปลว่า
(很好 อ่านว่า hěn hǎo)

อย่างดี เป็นผลดี เป็นอันดี ภาษาจีน 很好
การทำดี ทำดี ภาษาจีน 做得很好
เก่งจริงๆ ดีจริงๆ ภาษาจีน 真的很好
เก่ง ดี เยี่ยม ภาษาจีน 你很好
เห็นดีเห็นงาม ภาษาจีน 感觉很好
เป็นผลดี ภาษาจีน 效果很好

ตัวอย่างประโยค 很好 ภาษาจีน

很好 你来拳击馆 我们来看你
真的很好
你真的, 真的很好
晚一点我们去喝一杯 真的 , 我很好 , 我得…
我需要助手 我需要自愿者 当然枪法要很好
真的很好吃, 你也會喜歡的
是的 , 我在这行有很好的名声
還好嗎? 我很好
是 我打得很好 你应该来看
很好, 反應很快, 約翰
你還好嗎? 是的, 我很好, 親愛的
我一直很好
是的 哦, 她人很好
很好!
我始終很好奇我們倆都有武器時
很好
很好
你看起來很好, 真的
你看起来很好
感覺很好. 基本上算是個擁抱了.
我们相处得很好
三颗橄榄也能摆盘摆得很好
很好 你呢
很好 谢谢
瑪姬還好嗎? 她很好
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
很好 อย่างดี เป็นผลดี เป็นอันดี ภาษาจีน

ใส่ความเห็น