ไปยัง ไป มาถึง ภาษาจีน

到 แปลว่า
(到 อ่านว่า dào)

ไปยัง ไป มาถึง ภาษาจีน
ค้นหา พบ ภาษาจีน 找
ได้รับ ได้ ภาษาจีน 得
คะนึงถึง คิดถึง ระลึกถึง ภาษาจีน 想
จนกระทั่ง ภาษาจีน 直
รับ รับมอบ ภาษาจีน 收
ในที่สุด จนถึงที่สุด ภาษาจีน
ไม่เห็น มองไม่เห็น ภาษาจีน 看不
ทุกที่ ภาษาจีน
มาถึง การมาถึง ภาษาจีน
รู้สึกถึง รู้สึก ภาษาจีน 感
เดินไปเดินมา ภาษาจีน 走
พบประสบ เจอ ภาษาจีน 遇
กลับมาถึงบ้าน กลับบ้าน ภาษาจีน 回
มาถึง ภาษาจีน 来
ถึงระดับ บรรลุถึง ถึงขั้น ภาษาจีน 达
ไม่ทันเวลา ภาษาจีน 迟
ให้ท้าย จนถึงที่สุด ภาษาจีน 最后
ยอดเยี่ยม รอบคอบ ถึงบ้าน ภาษาจีน
พอ… ก็… ภาษาจีน 等
เห็นทีจะ ภาษาจีน 看
การมาถึง ภาษาจีน
จนถึงตอนนี้ จนถึงปัจจุบัน จนกระทั่งบัดนี้ ภาษาจีน 现在为止
รับได้ ภาษาจีน 得
โดยไม่รู้สึกตัว ภาษาจีน 没意识

ตัวอย่างประโยค 到 ภาษาจีน

是的 分四百萬 昨天晚上開的獎 原本可能更多
最后 你的土地还是会被征收
不, 我拖鎮上修就好
我不知道 我躲的地方看不他的脸
中世紀, 當教會告訴我們
当时我意识
我們終於追它時
你看了吗 不 Can you see her? No!
底说不说
奎尔 我被困住了 我不了米兰号那里
你还把它处乱放?
了, 我不想去了
聽著, 你有收邀請卡嗎?
我告诉过你在餐厅喝果汁 不准再把东西带这里
或死亡, 看哪个比较早
我活了大約35歲…
我已经得了米其林一星了吗?
立即放下装置 回牢房里
阿波罗·奎迪让当地男孩有机会出赛
多数人看不
银行又不是那一家 你们抓了厄尔温, 还有另外四个人的画像
我们终于追它时
如果你今天回那裡
一直詹姆斯一世的欽定本
然后我们会达飞行甲板

ใส่ความเห็น