ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

至 แปลว่า
(至 อ่านว่า zhì)

ถึง ไปยัง ภาษาจีน
แม้แต่ แม้ ภาษาจีน 甚
อย่างน้อย ภาษาจีน
เท่าที่ ตามที่ ภาษาจีน
ที่ได้รับความเคารพสูงสุด ภาษาจีน
จนถึงตอนนี้ ภาษาจีน
สูงสุด ภาษาจีน 高无上
ครีษมายัน ภาษาจีน 夏
มากยิ่งขึ้น ภาษาจีน 甚更多

ตัวอย่างประโยค 至 ภาษาจีน

她甚相信
少等到你爸爸回来接你
少吉娜不遮遮掩掩的
有些人甚会为了五千美元把自己的母亲给杀了
他們甚不讓我進
自己也茫然不知
少比凯蒂·佩里唱得好
我昨天甚更糟
少覆盖五十尺
我甚知道你正在觊觎我的位子 你的女士们的老大
我甚不需要靠鬥爭去獲得
我甚不知道你是厨师
我甚沒見過這孩子
如果有那些錢 我也不於那麼落魄
但我每周去懺悔, 甚更常
對 就是那個寡婦 少先照應幾年 然後我就會保護她
你可以拿我去换赏金 你甚可以把这些钱也带走
你的线人说她从始终就想着背叛我们!
我的王国诚然很小 但少我还是王
少冬天结束前不会回来
你甚带这么一大帮人来家里
少有些时候我承认我的错误
变成了另一个人?
少对我说声欢迎回来啊, 小铃
要是大家都能对她露出笑颜也不于这样
  คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 1. แม้ว่า ถึงจะ ถึงแม้ว่า ภาษาจีน
 2. คะนึงถึง คิดถึง ระลึกถึง ภาษาจีน
 3. กำหนด ถึงวาระ ภาษาจีน
 4. ไม่พิจารณาถึง ไม่กลัว ไม่มีการคำนึงถึง ภาษาจีน
 5. ทำไมเป็นแบบนี้ ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ ภาษาจีน
 6. พยายามเอาให้ได้ บรรลุให้ถึง ภาษาจีน
 7. สะท้อน สะท้อนให้เห็นถึง ภาษาจีน
 8. คุยกันถึง ภาษาจีน
 9. สะท้อนให้เห็นถึง สะท้อน ภาษาจีน
 10. ยอดเยี่ยม รอบคอบ ถึงบ้าน ภาษาจีน
至 ถึง ไปยัง ภาษาจีน

ใส่ความเห็น