ควร น่า ควรจะ ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

应该 แปลว่า
(应该 อ่านว่า yīnggāi)

ควร น่า ควรจะ ภาษาจีน 应该
ไม่ควร เกินควร ภาษาจีน 不应该
ไม่ควรที่จะ ไม่ควรเป็น ภาษาจีน 不应该
เท่าที่ควร ตามควร ภาษาจีน 应该如此

ตัวอย่างประโยค 应该 ภาษาจีน

她的身体构造应该能让她再活几分钟
应该打你的头才对
应该去看医生
别笑了 白痴 你应该是个专家才对
是 我打得很好 你应该来看
应该谁来承担这一切?
应该付给她的搬运工更多薪水的
所以才有这怪味儿? 应该是的
那你应该了解 我出这个价钱是在帮你们
你们两人都在费城比过赛 应该知道规矩
知道吗? 你应该未雨绸缪
知道为什么吗? 因为我昨晚打得好好 你应该来看
应该多积点口德
应该再小心些的
应该再小心点儿
你不该欺骗我和杰西 你应该遵守自己的承诺
你也应该在那里
应该留在巴黎
应该在巴黎
应该按合约规定把他送走!
应该
应该邀请她跳舞
应该看我把鸡仔·罗素打到跌出擂台
你们不应该就这样轻言放弃
你们以后不应该再乘坐圣路易士铁路的火车
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. ไม่ควรที่จะ ไม่ควรเป็น ภาษาจีน
  2. ก่อนวัยอันควร เร็วเกินไป ภาษาจีน
  3. ไม่ควร เกินควร ภาษาจีน
  4. ควร น่า ภาษาจีน
应该 ควร น่า ควรจะ ภาษาจีน

ใส่ความเห็น