ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

非常 แปลว่า
(非常 อ่านว่า fēicháng)

มาก ภาษาจีน 非常
ดีมาก ภาษาจีน 非常
ใกล้มาก ใกล้มากๆ ติดๆ กัน ภาษาจีน 非常接近
สวยมากๆ สวยงามมาก ภาษาจีน 非常漂亮
อย่างระมัดระวัง ภาษาจีน 非常小心
มากเป็นพิเศษ มากเหลือเกิน ภาษาจีน 非常
เป็นเรื่องที่ยากมาก ภาษาจีน 是非常困难的

ตัวอย่างประโยค 非常 ภาษาจีน

他对事业非常投入
但是有一件非常重要的事情 那就是
非常聪明
我们非常感谢你的热情款待
祝贺 你好;非常感谢
爸爸, 那是一个非常好的位置
他们在一起时非常好…
他们都认为非常有趣
是的, 不, 不, 不 您的女兒非常配合我們
他们会非常紧张的
是的, 非常漂亮的房子
非常清楚他们是谁
你救了我们的命 先生 我们非常感激
你真的非常幸運
非常聪明 , 真的 你很有天分 , 你可以的
你是我亲弟弟 我非常爱你
非常好懂
这样非常不好
很明显 你非常无聊
非常重要
这样说来 我的生活非常虚伪
那边好像有个非常小要过来了
非常喜欢画画吧, 但下次能画一次我吗
人流疏散的情况非常整齐
你傻吗, 对方的父母是非常可怕的
  คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 1. สำคัญมาก ที่สำคัญมาก ภาษาจีน
 2. ง่วน ยุ่งมาก กำลังยุ่งอยู่ ภาษาจีน
 3. เสมอ นานมาก อย่างสม่ำเสมอ ภาษาจีน
 4. มากที่สุด ภาษาจีน
 5. ยิ่งใหญ่ เยี่ยมมาก ภาษาจีน
 6. เป็นเรื่องที่ยากมาก ภาษาจีน
 7. มีขนาดใหญ่ มีขนาดใหญ่มาก ภาษาจีน
 8. ที่พบบ่อยมาก ภาษาจีน
 9. หนามาก หนาเตอะ ภาษาจีน
 10. ทำงานหนักมาก ปากกัดตีนถีบ ภาษาจีน
Topics:
非常 มาก ภาษาจีน

ใส่ความเห็น