รับ ได้รับ ภาษาจีน

收 แปลว่า
(收 อ่านว่า shōu)

รับ ได้รับ ภาษาจีน
รับ รับมอบ ภาษาจีน
รายได้ ภาษาจีน
คอลเลกชัน รวบรวม ภาษาจีน
กู้คืน นำกลับมา ภาษาจีน
การกู้คืน เรียกคืน กู้ ภาษาจีน 回
ทำความสะอาด เก็บกวาด จัดการ ภาษาจีน
วิทยุ ภาษาจีน 音机
ยึด ริบ เวนคืน ภาษาจีน 没
ประสพ ผลกำไร ภาษาจีน
ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย ภาษาจีน
ภาษี การเก็บภาษี ภาษาจีน 税
การดูดซับ ซึมซับ ภาษาจีน 吸
ใบเสร็จรับเงิน ภาษาจีน
รับซื้อ ได้มา ภาษาจีน
เครื่องรับสัญญาณ ตัวรับ ภาษาจีน 接
เก็บสะสม เก็บรักษา ภาษาจีน
รับ รับไว้ ภาษาจีน 接
ลูกบุญธรรม ภาษาจีน
เก็บเกี่ยว(พืชไร่) ภาษาจีน
สิ้นสุด ปลาย ภาษาจีน
ชม ดู ภาษาจีน
การเก็บเกี่ยว ภาษาจีน
ที่ถูกยึด ริบ ภาษาจีน 被没

ตัวอย่างประโยค 收 ภาษาจีน

到最后 你的土地还是会被征
我會拾那些混蛋的
聽著, 你有到邀請卡嗎?
回那句話
到報告 有個裸體男人從商店跑到了街上
你说向史奈德二百
买野生动物鱼类组织?
走我床下的大小便盆
我已经到了所有的号码 镇定
好所有烟头
到钦差大臣.
他们买了法官和警长 你们上法庭一定会输 铁路公司一定要赢
我当作遗物
又多了一頭
又多了一头
屆時每個人都必須打開音機
你可以回你之前說的話
你看起来不像破烂的 一身劫掠者的打扮
你知道我第一件事要做什么吗? 租金
到了读者来信
我那天到一封信
每天我都到这样的邮件
虽然到消息了 但是我想来看看
我们没接那些受害者 那是有原因的 …

ใส่ความเห็น