บอก เล่า ระบาย ฟ้องร้อง ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

诉 แปลว่า
(诉 อ่านว่า sù)

บอก ภาษาจีน 告
บอก เล่า ระบาย ฟ้องร้อง ภาษาจีน
ฟ้อง ภาษาจีน 起
ร้องเรียน ผู้ร้องทุกข์ ภาษาจีน 投
คดี การดำเนินคดี ภาษาจีน
การอุทธรณ์ อุทธรณ์ ร้องเรียน ขอร้อง ภาษาจีน 上
การอุทธรณ์ ยื่นเรื่องร้องเรียน ภาษาจีน 提出申
บอก ภาษาจีน

ตัวอย่างประโยค 诉 ภาษาจีน

你捡来那孩子时我就告过你
为什么不过来跟她倾?
我告过你在餐厅喝果汁 不准再把东西带到这里
如果还要上 , 花费更多
我是来告
但我告
好 我告
天啊 ! 好 , 我告你 你要知道妈咪去哪里 ?
你告我一切了吗?
我不管他们说什么 告他们想要就要付钱
如果我知道什么 我一定会告你的
或许你最终会告她真相
我今天要去爹那里吃饭; 我该告他我们分居了?
然后你还得告
不管你想起什么 马上打电话告我 记住了吗?
我告过你们多少次了 我爸爸是个…
他们 今晚我们要开一个重要会议
你是否告你前妻…
回去告你的主人 我会为她保住她的钱
老天, 你能不能闭嘴 我会告你们这个该死的故事的
首先 你得告我们把钱藏在哪儿了
然后我再告你们如何处理那笔钱
是的, 我的秘书说了一些关于噪音的投
你要我跟你倾
那你可以告他 自己的太太要生孩子了 丈夫却不在身旁陪伴
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. ส่วนหนึ่งของทั้งมวล ศัพท์บอกจำนวน ภาษาจีน
  2. บอก ภาษาจีน
  3. บอกให้ทราบ แจ้งให้ทราบ ภาษาจีน
  4. คัน(ศัพท์บอกจำนวนรถ) ภาษาจีน
  5. บอกตรงๆ นะ ไม่ได้ว่านะ ภาษาจีน
  6. รีม(ศัพท์บอกจำนวนกระดาษ) ทำให้ ภาษาจีน
  7. บอก ภาษาจีน
  8. บอก ฟ้อง ภาษาจีน
诉 บอก เล่า ระบาย ฟ้องร้อง ภาษาจีน

ใส่ความเห็น