ขึ้น ขึ้นมา ลุกขึ้น ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

起来 แปลว่า
(起来 อ่านว่า qǐlái)

ขึ้น ขึ้นมา ลุกขึ้น ภาษาจีน 起来
ล้วนแล้วแต่ ภาษาจีน 起来
ดูเหมือนว่า ดูเหมือน ภาษาจีน 看起来
ลุกขึ้นยืน ภาษาจีน 站起来
ยก ยกขึ้น ภาษาจีน 抬起来
รู้สึกร่าเริงขึ้น ภาษาจีน 振作起来
ดูดี ภาษาจีน 看起来不错
บินขึ้นไป บินไป ภาษาจีน 飞起来
กินหมดแล้ว ภาษาจีน 吃起来
ซ่อน การซ่อน ภาษาจีน 藏起来
มองย้อนกลับไป คิดย้อนหลัง หวนกลับ ภาษาจีน 回想起来
ก่อร่างสร้างตัว ภาษาจีน 建立起来

ตัวอย่างประโยค 起来 ภาษาจีน

把门锁起来 汤姆
起来很耳熟?
他藏起来
伏下 不要起来
他们一定把它藏起来了 但是我会找到钱的
行了 都起来 让强盗们瞧瞧咱们的厉害
起来是个值得一去的好地方啊
对 我想起来
起来像什么? 它们就像…
为什么? 你看起来不错
起来准备这么多 糖果真做对了
安静…你看起来好了
一切都会好起来
是的, 为了个弃妇 我看起来极好
我们都站起来
我们只知道她被抓起来
男方是个摔跤手, 其把他捆起来扭送警方
你看起来不像收破烂的 一身劫掠者的打扮
你不想看起来很愚蠢吧?
这样吃起来比较多对吧 ?
你们只要先躲起来
你看起来也很漂亮
你看起来真好
你看起来很好
你看起来惨白
  คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 1. สร้าง ที่สร้างขึ้น ภาษาจีน
 2. เติบโตขึ้น โตขึ้น ภาษาจีน
 3. จริง ที่เกิดขึ้นจริง ภาษาจีน
 4. สูงขึ้น เงยหน้า แหงนหน้า ภาษาจีน
 5. ขึ้นครองบัลลังก์ สืบทอดบัลลังก์ ภาษาจีน
 6. เกิดอะไรขึ้น? ภาษาจีน
 7. การขึ้นและลง ภาษาจีน
 8. เยื้องกราย มาถึง บังเกิดขึ้น ภาษาจีน
 9. อุณหภูมิสูงขึ้น ความเร็วในการพัฒนา ภาษาจีน
 10. สมมุติขึ้น ภาษาจีน
起来 ขึ้น ขึ้นมา ลุกขึ้น ภาษาจีน

ใส่ความเห็น