แยกออก กำจัด แก้ออก ภาษาจีน

解 แปลว่า
(解 อ่านว่า jiě)

แยกออก กำจัด แก้ออก ภาษาจีน
เข้าใจ ทราบ รู้เรื่อง ภาษาจีน 了
เข้าใจ ความเข้าใจ ภาษาจีน 理
คำอธิบาย การชี้แจง ภาษาจีน
แก้ ไขปัญหา ภาษาจีน
การปลดปล่อย การปลดปล่อยให้เป็นอิสระ ภาษาจีน
แตกระแหง ร้าว ภาษาจีน 破
ถึงอสัญกรรม ยกฟ้อง ภาษาจีน
ปลดล็อค แก้ ภาษาจีน
การจำแนก ภาษาจีน 分
การแก้ไขปัญหา การแก้ปัญหา ภาษาจีน 决问题
วิเคราะห์ แก้ไข ภาษาจีน
ยุบ ปลดประจำการ ภาษาจีน
การปลดปล่อย ความโล่งอก ความหลุดพ้น ภาษาจีน
เอาออก ภาษาจีน
(เคมี)ละลาย ภาษาจีน 溶
ล่มสลาย ยุบ ภาษาจีน 瓦
ความสะดวก บรรเทา ภาษาจีน 缓
ความเข้าใจผิด ภาษาจีน 误
การแก้ไขปัญหานี้ แก้คดี ภาษาจีน 决这个问题
การผ่า กายวิภาคศาสตร์ ภาษาจีน
รู้กัน เข้าใจซึ่งกันและกัน ภาษาจีน 互相了
การไกล่เกลี่ย ไกล่เกลี่ย ภาษาจีน 调
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เรียนรู้เพิ่มเติม ภาษาจีน 了更多
ช่วยชีวิต กอบกู้ชีวิต ช่วยชีวิต ภาษาจีน

ตัวอย่างประโยค 解 ภาษาจีน

儘管我們準備接受你所有可辯的冤屈
都是别人给我
我们决了! 我们没事了!
有很多事情我不了
我对自己了了很多
你愿意除西班牙的枷锁吗?
你会掉西班牙身上的枷锁吗?
他認為我不瞭所有的一切
我们的任务是放…
那就只剩下一種
据我了, 你会不会讲
…是个妇女放者 我想这是她们一手导演的
我从来不向别人释什么
那太荣幸了 我对这种事很了
那你应该了 我出这个价钱是在帮你们
你这就叫ขาคู่决了ขาคู่?
你好像不了 我们的问题很严重
你需要可信的释?
提供对方情报的人 一定了我们的调查作业
你還得決這件事
我該怎麼樣向他釋呢?
几个月了 我们什么都没说 我们还要为自己辩吗?
但上天也赋予我们智慧 让我们决问题
我们很快就能找到决的办法
我理 但是…

ใส่ความเห็น