ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

由 แปลว่า
(由 อ่านว่า yóu)

โดย ภาษาจีน
อิสรภาพ เสรีภาพ ภาษาจีน 自
เหตุผลที่ ตามเหตุผล ภาษาจีน 理
เนื่องจาก ภาษาจีน
มีเหตุมีผล มีเหตุผล ภาษาจีน 有理
มีอิสระ มีเสรีภาพ ภาษาจีน 有自
เสรีนิยม ภาษาจีน 自主义
โดยไม่ได้สมัครใจ โดยไม่ได้ตั้งใจ ภาษาจีน 不自主

ตัวอย่างประโยค 由 ภาษาจีน

我一直想知道其中的緣
于他对我的恐惧不关心…
地閒逛
于明显的原因
加入荳蔻子
我们见证了神经活性的增加 这些区域通常于年龄增大而生长受阻
于我借给你的那些书
一組詞中
他说了些没来的话
有什么理助长邪恶?
代价是自和没必要的忠诚
我没有限制你的自
如果你还想要更多自 好啊
年轻人想法又太自
只好我作为代表前去
今天的图画课就自活动吧
不过径子她就是那种人了, 工作自己来决定, 丈夫也是自己找到的
现在是靠港登陆的自活动时间
以使其不自?
安东 请让开 让我们自谈话
蓬勃发展的开放自时代
我们整个团队都去那里; (局长)Yaroslav领导.
因為你讓我有點害怕 這個理說得通嗎?
處女阿爾克墨涅所生
有人只是被困在身不己的環境
  คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 1. ความคิด โดยมีจุดมุ่งหมาย มีจุดประสงค์ ภาษาจีน
 2. โดย ทะลุ ผ่านพ้น ภาษาจีน
 3. โดยไม่ได้คาดคิด คาดไม่ถึง ภาษาจีน
 4. เตือนภัย สายเตือน(เส้นที่ใช้เพื่อป้องกันการจู่โจมหรือสอดแนมโดยศัตรู) ภาษาจีน
 5. โดยสันดาน โดยธรรมชาติ ภาษาจีน
 6. โบกรถ การเที่ยวไปโดยเดินบ้างอาศัยรถบ้าง ภาษาจีน
 7. โดยไม่ได้สมัครใจ โดยไม่ได้ตั้งใจ ภาษาจีน
 8. การปลอมแปลง แก้ไขข้อมูลโดยประสงค์ร้าย ภาษาจีน
 9. ตามกฎหมาย โดยถูกกฎหมาย ถูกต้องตามกฎหมาย ภาษาจีน
 10. โดยไม่ลังเล ภาษาจีน
Topics:
由 โดย ภาษาจีน

ใส่ความเห็น