วันนี้ ในวันนี้ ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

今天 แปลว่า
(今天 อ่านว่า jīntiān)

วันนี้ ในวันนี้ ภาษาจีน 今天
เช้าวันนี้ เมื่อเช้านี้ ภาษาจีน 今天早上

ตัวอย่างประโยค 今天 ภาษาจีน

暫停工作 今天下午五點 元首將向全國發表聲明
如果你今天回到那裡
今天是周六 , 所以很少人来 因为他们都放假了
已过了6点 今天是感恩节 所以没人来
他們今天要把他帶來
今天可能是你的幸运日
今天打破我的纪录了; 换了24卢布
今天要去爹那里吃饭; 我该告诉他我们分居了?
我們今天沒有什麼課 只是上美術史
保利 今天不如算了吧?
今天沒吃阿斯匹靈吧
今天没吃阿斯匹灵吧
你吻我 還問我今天過得怎樣 你上次這樣做是什麼時候?
今天会知道你的星等, 不是吗?
但你要今天让我知道 不是等放完假
今天好漂亮
今天過得很糟糕嗎
今天我们去见租户Hodja …
他想今天过来
今天挺宽厚啊
今天起床用错脚了 心情这么差?
今天所有的车票 都已经{\c&H7875B3&}卖完了
看来今天运气不错
还好 今天不是特别冷
今天的图画课就自由活动吧
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. วันนี้ ภาษาจีน
  2. ในวันนี้ ภาษาจีน
  3. เช้าวันนี้ เมื่อเช้านี้ ภาษาจีน
今天 วันนี้ ในวันนี้ ภาษาจีน

ใส่ความเห็น