ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

电 แปลว่า
(电 อ่านว่า diàn)

ไฟฟ้า ภาษาจีน
โทรศัพท์ ภาษาจีน
การพูดโทรศัพท์ ภาษาจีน 打
โทรทัศน์ ภาษาจีน
ภาพยนตร์ หนัง ภาษาจีน
คอมพิวเตอร์ ภาษาจีน
สถานีโทรทัศน์ ภาษาจีน 视台
ลิฟท์ บันไดเลื่อน ภาษาจีน
สายเรียกเข้า ภาษาจีน 来
อิเล็กทรอนิกส์ ภาษาจีน
วิทยุ สถานีโทรทัศน์ ภาษาจีน
โทรเลข ไปรษณีย์โทรเลข ภาษาจีน
พลังงาน แหล่งจ่ายไฟ ภาษาจีน
คู่สายโทรศัพท์ สายโทรศัพท์ ภาษาจีน 话线
ดูทีวี ดูโทรทัศน์ ภาษาจีน 看
โรงภาพยนตร์ ภาษาจีน 影院
แบตเตอรี่ ภาษาจีน
รายการโทรทัศน์ รายการทีวี ภาษาจีน 视节目
อีเมล E-mail ภาษาจีน 子邮件
กำลังไฟฟ้า ไฟฟ้า ภาษาจีน
รถราง ภาษาจีน
ฟ้าร้อง ฟ้าร้องและฟ้าผ่า ภาษาจีน 雷
โทรศัพท์สาธารณะ ภาษาจีน 公用
เครื่องใช้ในบ้าน ภาษาจีน 家
เครื่องใช้ไฟฟ้า ภาษาจีน

ตัวอย่างประโยค 电 ภาษาจีน

我们监听你的
一旦池被拆下来了
不行 , 每天看视一小时 这是规定
所以一定要等最后去拿
我可以在脑里对比一下
那后面有一块框奈克斯池 紫色的盒子 绿色的线
哦, 对不起, 约翰早些时候打话 说有关卖地毯的人
风声让线嗡嗡作响
有人把报线剪断了
-你的话号码呢
我们将致评论员们, 他们将更好地灭掉他们
听着, 我有一份报给你
我要关掉视 头痛死了
不管你想起什么 马上打话告诉我 记住了吗?
给你打话 你不接
我打话你就得过来
你不爱我, 不给我打话 你不需要我, 不给我钱
你打错话了
你记得我之前说 视上发生的事我不介意吗?
快过来看 你的对手上视了
我们店里有四台脑 整天都有人来上网
你将会超级强劲 像他们说的 你可以吃闪
不, 多纳·莫里斯说, 他会打话 小时前。
冰箱和视都拿去交租 还是不够啊
我不懂 我看你整个礼拜都趴在脑前
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. ไฟฟ้าดับ ภาษาจีน
  2. มีไฟฟ้าผ่าน ภาษาจีน
  3. กำลังไฟฟ้า ไฟฟ้า ภาษาจีน
电 ไฟฟ้า ภาษาจีน

ใส่ความเห็น