ชิง ชัดเจน ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

清 แปลว่า
(清 อ่านว่า qīng)

ชิง ชัดเจน ภาษาจีน
ชัดเจน ภาษาจีน
ทำความสะอาด ล้างข้อมูล ภาษาจีน
เงียบขรึม สมองใส ภาษาจีน
ถอด เอาออก ภาษาจีน
ในตอนเช้า เช้าตรู่ เช้ามืด ภาษาจีน
ที่ชัดเจน ภาษาจีน
ทําความสะอาด ล้าง กวาดล้าง ภาษาจีน
ชี้แจง ภาษาจีน 澄
ชัดเจน ทำให้ชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่า ภาษาจีน 弄
ทําความสะอาด สะอาด ภาษาจีน
ครองสติ ตื่นตัว ภาษาจีน 保持
ล้าง ภาษาจีน
คนเจ้าระเบียบ ภาษาจีน 教徒
ชัดเจน บริสุทธ์ สุจริต ภาษาจีน
อนันต์ นับไม่ถ้วน ภาษาจีน 数不
เข้าใจแจ่มแจ้ง เข้าใจอย่างชัดเจน ภาษาจีน 弄
เห็นชัด ประจักษ์ชัด ภาษาจีน 认
จ่ายเงินครบ ภาษาจีน 付
ชัดเจน ฉะฉาน เห็นได้ชัดว่า ภาษาจีน 晰地
รู้ไส้รู้พุง รู้อย่างชัดเจน ภาษาจีน 楚地知道
ทําความสะอาด การทำความสะอาด ภาษาจีน 洁的
เบาเหวง หย่อน ภาษาจีน
มัสยิด ภาษาจีน 真寺
เหล้าสาเก ภาษาจีน

ตัวอย่างประโยค 清 ภาษาจีน

讓我搞楚一下
單上就是這樣寫, 全是狗屁
我为你煮饭 洁 洗衣服
哦, 那个太淡了
這裏有份銀行賬戶
这样的单已经被制定出来了
楚了, 三点十分 三点四十再对表
亲, 你会凉快一下醒过来的
我们该说一件事情
不, 珍妮特, 我们前年在坦帕 我记得很
艾莉 你下去洗一下猫笼
你非常楚他们是谁
你十分楚 我们没有武器
他那时常喝啤 整天醉醺醺的
醒著會更好玩
大家都楚 这对我们来说意义重大
他不说楚我们不走
我回头一起付
但是我必须澄
这些程序是没缴房租时自然发生的事
有没有不楚的地方?
她说得很楚了.
要么是你没表达
我现在头脑
你不觉得局外者吗?
  คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 1. เห็นได้อย่างชัดเจน ดูชัดเจนยิ่งขึ้น ภาษาจีน
 2. ชัดเจน ฉะฉาน เห็นได้ชัดว่า ภาษาจีน
 3. ที่ชัดเจน ชัดถ้อยชัดคำ ภาษาจีน
 4. ชัดเจน ชัดแจ้ง ภาษาจีน
 5. ชัดเจน บริสุทธ์ สุจริต ภาษาจีน
 6. ชัดเจน เห็นได้ชัด เห็นทนโท่ ภาษาจีน
 7. ชัดเจน ทำให้ชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่า ภาษาจีน
 8. ที่ชัดเจน ภาษาจีน
 9. แจ่มชัด ชัดแจ๋ว ชัดเจน ภาษาจีน
 10. ชัดเจน เห็นได้ชัดว่า ภาษาจีน
清 ชิง ชัดเจน ภาษาจีน

ใส่ความเห็น