ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

酒 แปลว่า
(酒 อ่านว่า jiǔ)

ไวน์ ภาษาจีน
การดื่ม การซด ภาษาจีน 喝
เบียร์ ภาษาจีน 啤
แถบ บาร์ ภาษาจีน
โรงแรม โรงแรมที่พัก ภาษาจีน
ไวน์แดง ภาษาจีน 红
บาร์เทนเดอร์ ภาษาจีน
แอลกอฮอล์ โรคพิษสุราเรื้อรัง ภาษาจีน 酗
เลิกเหล้า หยุดดื่ม ภาษาจีน 戒
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์ เหล้า ภาษาจีน
แก้วไวน์ ภาษาจีน
ผับ โรงเตี๊ยม ภาษาจีน
ไวน์บด ภาษาจีน 甜
ค็อกเทล ภาษาจีน 鸡尾
คนขี้เหล้า ภาษาจีน
ผับ ร้านอาหาร(กลางคืน) ภาษาจีน 小
ติดสุรา ภาษาจีน 是
เหล้าสาเก ภาษาจีน 清
เหยือก ขวดเหล้า ภาษาจีน
เมา ความเมา ภาษาจีน

ตัวอย่างประโยค 酒 ภาษาจีน

我以为你会去买啤
保利 要我帮你拿啤吗?
约翰, 饮料在仓库还是吧?
我們是26號辦的手續 27號辦的喜
好的 啤
那好;你会有祝词的
想要我戒
過三巡
你喝的样子真性感
你喝是為了忘記過去
你喝是为了忘记过去
你的房間也有 這家店的每間客房應該都有水果
嘿.你好,卡卡達林那會. 嗨.
我前夫是个
我不喝了 我不常喝
是从什么时候开始 变成了孤独的老鬼?
我不应该喝
所以他就酗
为了Ismail这个坏
你面前这位脏
ขาคู่你喝喝得烂醉
鬼不会和你废话了
我妈在纺织厂上班, 其就是个
不是十六岁的问题 喝吸毒
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. ไวน์แดง ภาษาจีน
Topics:
酒 ไวน์ ภาษาจีน

ใส่ความเห็น