ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

神 แปลว่า
(神 อ่านว่า shén)

พระเจ้า ภาษาจีน
วิญญาณ ภาษาจีน 精
ความลึกลับ ภาษาจีน
ประสาท เส้นประสาท ภาษาจีน
เวทมนตร์ ขลัง ภาษาจีน
โรคจิต ติงต๊อง ภาษาจีน 精
บ้า โรคระบบประสาท ภาษาจีน 经病
ตา ภาษาจีน 眼
ตำนาน ภาษาจีน
พระเจ้า ภาษาจีน 天
เทพธิดา ภาษาจีน 女
จิตวิญญาณ ทางจิตใจ ภาษาจีน 精
ศักดิ์สิทธิ์ ภาษาจีน 圣的
ลึกลับ ภาษาจีน 秘的
ศักดิ์สิทธิ์ ภาษาจีน
ระบบประสาท ภาษาจีน 经系统
พับผ่า! ภาษาจีน 好
โรคจิตเภท ภาษาจีน 精分裂症
นักบุญอุปถัมภ์ ผู้อุปถัมภ์ค้ำชู ภาษาจีน 守护

ตัวอย่างประโยค 神 ภาษาจีน

我是个职人员 我绝不会利用谎言来苟且偷生
现在会带着他
你何時開始相信自己是精病學家的?
父说, 你做了好事, 孩子
可能有人還會叫我經病
隐藏的, 玛雅话隐藏的金字塔
我向祈祷让我死
享受秘之旅, 邏輯的延伸
我该当
但大家都在庆祝 万圣节的奇夜晚
但所有人都是来 庆祝奇的万圣节
有什麼好秘的
老人說, 謝謝,
我们见证了经活性的增加 这些区域通常由于年龄增大而生长受阻
各種靈, 如此之多 差別如此之大
不然你就会被这支箭射中
你在製造
你是意大利老人, 我是
你說過他志正常
你應該被送到精病院關上一輩子 再也不讓出來
无用的灵!
你真是太奇了
父, 回想戰時
父, 回想战时
保佑我, 父, 我有罪
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. โอ้พระเจ้า! ภาษาจีน
  2. พระเจ้า ภาษาจีน
  3. พระเจ้า บุรพาจารย์ ภาษาจีน
  4. เอ้ย โอ้พระเจ้า ภาษาจีน
  5. พระเจ้า ภาษาจีน
神 พระเจ้า ภาษาจีน

ใส่ความเห็น