ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

结 แปลว่า
(结 อ่านว่า jié)

เงื่อน ปม ภาษาจีน
ออกเรือน แต่งงาน ภาษาจีน
จบสิ้น สิ้นสุดลง ปลาย ภาษาจีน
ผลลัพธ์ ผล ภาษาจีน
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว เอกภาพ ภาษาจีน 团
รวม รวมกัน รวมความ ภาษาจีน
บทสรุป ข้อสรุป ภาษาจีน
สิ้นสุดในขั้นสุดท้าย ภาษาจีน 终
อีนุงตุงนัง หงิกงอ ภาษาจีน 纠
โครงสร้าง ภาษาจีน
เป็นผล ผลที่ได้ ภาษาจีน 果是
สรุป ย่อ ภาษาจีน 总
สำเร็จ เสร็จสิ้น จบสิ้น ภาษาจีน 了
แต่งงานกัน ภาษาจีน 婚吧
เกาะตัวเป็นน้ำแข็ง อายัด ภาษาจีน 冻
การเสริมกําลัง การจดจ่อ ภาษาจีน 集
ในที่สุด ผลสุดท้าย ภาษาจีน
ครองความเป็นโสด ภาษาจีน 没有
หมดเวรหมดกรรม ภาษาจีน 束这一切
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์ ภาษาจีน 分析
เคล้าเคลีย เคลียคลอ ประจบประแจง ภาษาจีน 巴
สิ้นเรื่อง จบเรื่อง ภาษาจีน 故事
ผลลัพธ์สุดท้าย ผลสุดท้าย ภาษาจีน 最终
ผลการสำรวจ ภาษาจีน 调查

ตัวอย่างประโยค 结 ภาษาจีน

测试果呢? 3组分别是索瑞罗法官
但是我不能保证 这一切束之后
做个了
和你那化合物混合 它们构相似
战争快束了, 福特上校
我必须束因我而发生的这一切
…你说你婚8年 , 对吗 ?
我们在孩子出生前一年婚…
克拉玛太太 你婚之前有工作吗 ?
但是什么?你担心那个小朋友? 他的万圣节束了
一切都束以后
你不能放弃那样的果 你要重复这个过程, 得到确认
你这个没有用的人 我没婚也是因为你
我该告诉她战争束了吗?
我得检查一下蹄子 看看实不
他想跳到河那边 果脚滑了
想跳到河那边 果脚滑了
稍加修饰 就束了
而和她
总要工作 没办法
总会婚的 你还年轻
要集成书出版
果不是这样
要总一下这几个月的努力
你一点都不感兴趣 然后现在工作束了 你倒来了
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
结 เงื่อน ปม ภาษาจีน

ใส่ความเห็น