ชิ้น(ลักษณนาม) ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

件 แปลว่า
(件 อ่านว่า jiàn)

ชิ้น(ลักษณนาม) ภาษาจีน
ไฟล์ แฟ้มเอกสาร ภาษาจีน 文
เหตุการณ์ ภาษาจีน 事
กรณี ภาษาจีน 案
เงื่อนไข สภาพ ภาษาจีน 条
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง สิ่งหนึ่งสิ่งใด ภาษาจีน 有一
จดหมาย ภาษาจีน 信
ไปรษณียภัณฑ์ ภาษาจีน 邮
ฝึกฝน อะไหล่ ภาษาจีน 零
อีเมล E-mail ภาษาจีน 电子邮
(คอม)ซอร์ฟแวร์ ภาษาจีน 软
ถ่ายสำเนา ภาษาจีน 复印
ในคดีอาญา คดีอาญา ภาษาจีน 刑事案
มีเงื่อนไข มีข้อแม้ ภาษาจีน 有一个条
เอกสารทางกฎหมาย ภาษาจีน 法律文
ฮาร์ดแวร์ ภาษาจีน 硬
อุปกรณ์เสริม สิ่งที่แนบมา ภาษาจีน 配
สิ่งที่แนบมา พ่วงท้าย ภาษาจีน 附

ตัวอย่างประโยค 件 ภาษาจีน

哦, 我要报告一
約翰·T·帕提…波士頓茶會事
负责人 我读了你的报告
是賣的 你可以花一百塊錢買一 我想是一百塊錢
但是有一非常重要的事情 那就是
你犯了这么多案 他们只对最近那次有兴趣
没有一证物
我们该说清一事情
你才是在这事上一无建树的人
事牵连到政府高层 抑或你只想自保?
没有我的协助你无法办好这事 我的朋友
你做了一很可怕的事
你知道我第一事要做什么吗? 收租金
你應該試著脫去這衣服
不可思议的事情 当茱莉亚和保罗 相遇的时候 她还是个处女
你還得解決這
替自己买名牌外套
小事…
每天我都收到这样的邮
事与你何干呢
他干了很不好的事
你怎么看不反抗邪恶这事?
我会毫不回避地接受他所有条
从那事以后 孩子特别抱歉
这才是整事的美感
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. ชิ้น(ลักษณะนามของงาน) ภาษาจีน
  2. อัน คน ชิ้น(ลักษณะนาม) ภาษาจีน
  3. จำนวนไม่มาก ไม่กี่ชิ้น ภาษาจีน
  4. เกล็ด แผ่น ชิ้น ภาษาจีน
件 ชิ้น(ลักษณนาม) ภาษาจีน

ใส่ความเห็น