ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

黑 แปลว่า
(黑 อ่านว่า hēi)

สีดำ ภาษาจีน
มืด ความมืด ภาษาจีน
ชายผิวดำ ภาษาจีน
ตลาดมืด ภาษาจีน
สีดำ ภาษาจีน
มาเฟีย ภาษาจีน 手党
แก๊ง กลุ่มมาเฟีย ภาษาจีน
คนที่กระทำการเลวร้ายในที่ลับๆ มือมืด ภาษาจีน
หลุมดำ ภาษาจีน
มืดมาก มันมืดมาก ภาษาจีน 很
ยมโลก นรก ภาษาจีน 社会
สินค้าเถื่อน(ที่ไม่ถูกกฎหมาย) สินค้าหนีภาษี ภาษาจีน
กระดานดำ ภาษาจีน
ทางที่มืด ทางที่ไม่มีไฟ วิธีการของโจร ภาษาจีน
แพะรับบาป หนังหน้าไฟ ภาษาจีน 背
บัญชีดำ ภาษาจีน 名单
ดวงตาสีดำ ดวงตาสีเข้ม ภาษาจีน 眼睛

ตัวอย่างประโยค 黑 ภาษาจีน

有說是人的 有說是亞洲人的
莓果醬
我们没有抓到他 外面那么 连大象都抓不到
俄国手党喜欢的武器
衣男
你要红色的还是色的鱼子酱?
你這個人混蛋
就有陰謀論、手黨、中情局…
你不會很快變的, 是嗎?
是项实验! 他们是第一夫人艾伦诺.罗斯福的
我是村晴美
久雄是村家的继承人
皮肤被海上的太阳晒得好
我就该期待下半辈子坐在暗的水池里 陪一帮光着身子的男人玩牌?
天太了, 根本看不到啊
反正机会难得, 我打算明天去一趟岛濑的村家
将晴美送到村(她爸爸)父母所在的租界
俄国手党 让我承担这个问题
其爬到如此之高, 以得到色伏尔加车和私人秘书
火箭会带领小分队在暗星舰的
衣革命黨
好吗? Epps 呼叫鹰来这!
然后聊到 聊到你以前混过
因為我是一個鬼 知道什麼最適合你
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. ดวงตาสีดำ ดวงตาสีเข้ม ภาษาจีน
  2. สีดำ ภาษาจีน
Topics:
黑 สีดำ ภาษาจีน

ใส่ความเห็น