ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

好 แปลว่า
(好 อ่านว่า hǎo)

ดี ภาษาจีน
เอาล่ะ ภาษาจีน
อย่างดี เป็นผลดี เป็นอันดี ภาษาจีน 很
สวัสดี(คำทักทาย) ภาษาจีน 你
ไม่เก่ง ไม่ดี ภาษาจีน 不
ดีมาก เยี่ยมมาก ภาษาจีน 太
ดีที่สุด ภาษาจีน 最
ดีกว่า ภาษาจีน 更
ขอโทษ(เรื่องเล็กน้อย) เขินอาย เกรงใจ ภาษาจีน 不意思
ดูเหมือนว่า ภาษาจีน
ผู้ดีมีสกุล คนเก่ง ผู้ดีจัด ภาษาจีน
เตรียมให้พร้อม ภาษาจีน 准备
อร่อย ภาษาจีน
สบายดีไหม? เป็นไงบ้าง? ภาษาจีน 你
ดูดี น่ามอง ภาษาจีน
ดีมาก ภาษาจีน 非常
หวังดี เจตนาดี ภาษาจีน
มาก ๆ ภาษาจีน
สงสัย อยากรู้อยากเห็น ภาษาจีน
ข่าวดี ภาษาจีน 消息
โชคดี ขอให้โชคดี ภาษาจีน
ดี ภาษาจีน 良
ดีที่สุด ชั้นหนึ่ง ภาษาจีน 上
ประโยชน์ ภาษาจีน
โชคดี เคราะห์ดี ภาษาจีน

ตัวอย่างประโยค 好 ภาษาจีน

! !
吧 你快點
不, 我拖到鎮上修就
那就赶快修
我想先找人谈谈比较
保持你个靓样…和你剩余的脑袋
下次你再来 最先打声招呼
, 那是存錢的地方
難道你不認為你丈夫所做的是事嗎
他没有我比较
, 吃吧
就这么办 我们不能在这里坐以待毙
弗兰克还吧? 他在哪里?
祝你運, 老兄
那也不, 不是嗎?
但愿你有比那更的东西
嘿, 換個話題嗎, 威爾?
你怎麼了 你看起來奇怪
的, 行动 围住他
不过我也只这样做了
我老婆煮的饭比我多了
老弟
吧 也許我能因此成為某些商品的代言人
出去享受生命
那很 你来拳击馆 我们来看你
  คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 1. ดี ภาษาจีน
 2. ดี ภาษาจีน
 3. ประพฤติชอบ ประสิทธิภาพที่ดี ภาษาจีน
 4. ดีที่สุด ยอดเยี่ยมที่สุด ภาษาจีน
 5. เป็นสัญญาณที่ดี ลางดี ภาษาจีน
 6. ลูกชายที่ดี กุลบุตร ภาษาจีน
 7. เสียนี่กระไร เหลือเกิน ดีๆ ก็ได้ เต็มที่ ภาษาจีน
 8. คิดให้ดีๆ คิดให้รอบคอบ คิดหน้าคิดหลัง ภาษาจีน
 9. เสียความรู้สึก รู้สึกไม่ค่อยดี ภาษาจีน
 10. สุขภาพดี สมบูรณ์ ภาษาจีน
Topics:
好 ดี ภาษาจีน

ใส่ความเห็น