ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

身 แปลว่า
(身 อ่านว่า shēn)

ร่างกาย ภาษาจีน
ฐานะ ภาษาจีน
ทั่วร่างกาย อย่างมีระบบ ภาษาจีน 全
ตัวเอง ภาษาจีน 本
ร่างกาย ภาษาจีน
รูป ความสูงและน้ำหนัก ภาษาจีน
ใกล้ตัว รอบตัว ภาษาจีน
ตัวตน เอกลักษณ์ ภาษาจีน
ครึ่งตัว ภาษาจีน 半
บัตรประชาชน บัตรประจำตัวประชาชน ภาษาจีน 份证
หันขวับ หันหลังกลับ ภาษาจีน 转
คับ แน่น ภาษาจีน 紧
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีสุขภาพที่ดี ภาษาจีน 体健康
ทางกาย ร่างกายมนุษย์ ภาษาจีน 人
กายบริหาร ออกกำลังกาย ภาษาจีน 健
บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประชาชน ภาษาจีน 分证
เคียงข้างคุณ อยู่ข้างๆ คุณ ภาษาจีน 在你
เดินทาง ออกเดินทาง ภาษาจีน 起
ทั้งตัว คนเดียว ภาษาจีน 一
ฐานะเดิม ฐานะสังคม ภาษาจีน 出
ไม่มีครอบครัว ตัวคนเดียวอยู่คนเดียว ภาษาจีน 单
ออกโรง ภาษาจีน 挺而出
โสด พรหมจรรย์ ภาษาจีน 独
ตลอดชีวิต ภาษาจีน 终
ทางร่างกายและจิตใจ ภาษาจีน

ตัวอย่างประโยค 身 ภาษาจีน

听着, 他的体变成了树根 伸展开来形成了大地
在费城令我充满爱国情绪
我不想求你 但我以朋友份请你帮忙
打在上 对了
上的 雷蒙的椰子油洗干净.
他起前往近東, 心裡想著
没想到会发生在我
洛奇 在这里转
你会解掉西班牙上的枷锁吗?
她的体构造应该能让她再活几分钟
以你自己的
我想以真實的份向你們告別
不, 我懂的;当然 但发生在我上的….
在死伤者上浇满汽油
領域的五個天才學者…
我記得這條褲子很合 是你爸的
那你可以告诉他 自己的太太要生孩子了 丈夫却不在旁陪伴
你看起来不像收破烂的 一劫掠者的打扮
你得去 使出全本领 打倒他
他一个人在超市买东西的 所以他是单
你是想以警长的份殉职呢
你们处险境 军队马上就来了
你看到那發生在人
你看到那发生在人
我把我妻子下葬了 孤一人了
  คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 1. ร่างกาย ภาษาจีน
 2. ร่างกาย ภาษาจีน
 3. ทั่วร่างกาย อย่างมีระบบ ภาษาจีน
 4. เสื้อ(ที่สวมใส่ร่างกายท่อนบน) ภาษาจีน
 5. ความสูงของร่างกาย ภาษาจีน
 6. ร่างกายส่วนบน ภาษาจีน
 7. ทางร่างกายและจิตใจ ภาษาจีน
 8. ขนาดของสิ่งของ ความสูงใหญ่ของร่างกาย ภาษาจีน
 9. ทางกาย ร่างกายมนุษย์ ภาษาจีน
 10. สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีสุขภาพที่ดี ภาษาจีน
身 ร่างกาย ภาษาจีน

ใส่ความเห็น