ราก มูลฐาน ดั้งเดิม เล่ม ภาษาจีน

本 แปลว่า
(本 อ่านว่า běn)

ราก มูลฐาน ดั้งเดิม เล่ม ภาษาจีน
พื้นฐาน ภาษาจีน 根
ญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่น ภาษาจีน 日
ขั้นพื้นฐาน พื้นฐาน ภาษาจีน 基
เดิม แต่เดิม ภาษาจีน 原
ตัวเอง ภาษาจีน
อย่างเป็นจริงเป็นจัง เป็นพื้น ภาษาจีน 基
แต่เดิม แท้จริง ดั้งเดิม เดิมที ภาษาจีน
ตัวอย่าง ภาษาจีน 样
ท้องถิ่น ในประเทศ ภาษาจีน
ตัวเอง ข้าพเจ้า ภาษาจีน
ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ภาษาจีน 成
โน๊ตบุ๊ค สมุดบันทึก ภาษาจีน 笔记
โดยสัญชาตญาณ สัญชาตญาณ ภาษาจีน
สาระสําคัญ ธรรมชาติ ภาษาจีน
เมืองหลวง เงินทุน ภาษาจีน 资
ความสามารถ ภาษาจีน
ชุดสำเนา สำเนา ภาษาจีน 副
ข้อความ ภาษาจีน 文
สันดานเดิม ภาษาจีน
พื้นเมือง ภาษาจีน 地人
บทละคร บทภาพยนตร์ ภาษาจีน 脚
ระบบทุนนิยม ทุนนิยม ภาษาจีน 资主义
สมุด ภาษาจีน
ฉบับ ภาษาจีน 版

ตัวอย่างประโยค 本 ภาษาจีน

是的 分到四百萬 昨天晚上開的獎 原可能更多
就與上帝無關
杰明·李
一直到詹姆斯一世的欽定
這比我人聰明多了
第二 我根不信你有计划
正常人根不会想吃别人!
这份厚礼将使镇受益匪浅
你都可以說是課裡的內容
而不想寫一
来是…我带着我所有拳赛的照片
让我们只是考虑现象的
我要走一下;现在开始下雨了; 正如该的幸运
茱莉亚·柴尔德是这书的作者之一
但是在案裏面 我並沒有發現這些優勢
能见到你人真是太棒了
伙计 你根不会相信这的燃料有多贵
不过日人则称之为
所以舍伍德没办法证明 亚伦提供的笔迹样与之吻合
你们根没有机会 圣路易士铁路公司权力滔天
正如一近期的体育杂志所形容
來可以告訴我的
來可以撒謊的
你根没在乎过地星!
不必考虑这次行动

ใส่ความเห็น