ราก มูลฐาน ดั้งเดิม เล่ม ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

本 แปลว่า
(本 อ่านว่า běn)

ราก มูลฐาน ดั้งเดิม เล่ม ภาษาจีน
พื้นฐาน ภาษาจีน 根
ญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่น ภาษาจีน 日
ขั้นพื้นฐาน พื้นฐาน ภาษาจีน 基
เดิม แต่เดิม ภาษาจีน 原
ตัวเอง ภาษาจีน
อย่างเป็นจริงเป็นจัง เป็นพื้น ภาษาจีน 基
แต่เดิม แท้จริง ดั้งเดิม เดิมที ภาษาจีน
ตัวอย่าง ภาษาจีน 样
ท้องถิ่น ในประเทศ ภาษาจีน
ตัวเอง ข้าพเจ้า ภาษาจีน
ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ภาษาจีน 成
โน๊ตบุ๊ค สมุดบันทึก ภาษาจีน 笔记
โดยสัญชาตญาณ สัญชาตญาณ ภาษาจีน
สาระสําคัญ ธรรมชาติ ภาษาจีน
เมืองหลวง เงินทุน ภาษาจีน 资
ความสามารถ ภาษาจีน
ชุดสำเนา สำเนา ภาษาจีน 副
ข้อความ ภาษาจีน 文
สันดานเดิม ภาษาจีน
พื้นเมือง ภาษาจีน 地人
บทละคร บทภาพยนตร์ ภาษาจีน 脚
ระบบทุนนิยม ทุนนิยม ภาษาจีน 资主义
สมุด ภาษาจีน
ฉบับ ภาษาจีน 版

ตัวอย่างประโยค 本 ภาษาจีน

是的 分到四百萬 昨天晚上開的獎 原可能更多
就與上帝無關
杰明·李
一直到詹姆斯一世的欽定
這比我人聰明多了
第二 我根不信你有计划
正常人根不会想吃别人!
这份厚礼将使镇受益匪浅
你都可以說是課裡的內容
而不想寫一
来是…我带着我所有拳赛的照片
让我们只是考虑现象的
我要走一下;现在开始下雨了; 正如该的幸运
茱莉亚·柴尔德是这书的作者之一
但是在案裏面 我並沒有發現這些優勢
能见到你人真是太棒了
伙计 你根不会相信这的燃料有多贵
不过日人则称之为
所以舍伍德没办法证明 亚伦提供的笔迹样与之吻合
你们根没有机会 圣路易士铁路公司权力滔天
正如一近期的体育杂志所形容
來可以告訴我的
來可以撒謊的
你根没在乎过地星!
不必考虑这次行动
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. แบบดั้งเดิม ประเพณี ภาษาจีน
  2. นิสัยดั้งเดิม นิสัยที่ติดตัวมาแต่กำเนิด ภาษาจีน
  3. ต้นฉบับ เป็นต้นฉบับ ดึกดำบรรพ์ ดั้งเดิม ภาษาจีน
  4. แต่เดิม แท้จริง ดั้งเดิม เดิมที ภาษาจีน
  5. เป็นต้นฉบับ ดั้งเดิม ภาษาจีน
  6. ดั้งเดิม ภาษาจีน
本 ราก มูลฐาน ดั้งเดิม เล่ม ภาษาจีน

ใส่ความเห็น