แต่ทว่า แต่ ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

但是 แปลว่า
(但是 อ่านว่า dànshì)

แต่ทว่า แต่ ภาษาจีน 但是

ตัวอย่างประโยค 但是 ภาษาจีน

是的, 但是這值不了多少錢
我也很喜欢他 但是他现在太过份了
但是我不能保证 这一切结束之后
但是別再說什麼錢 錢對我沒有任何意義
但是有一件非常重要的事情 那就是
但是先生 你们一公亩只出一块钱 我可是花了一公亩十五块钱买下来的
而且, 嗯, 但是那里太冷了
我知道来这边很愚蠢 但是
但是杰西答应…
我知道, 但是他们在等我
但是愛不會 你怎麼不早說
他们一定把它藏起来了 但是我会找到钱的
是的, 但是這次
我不知道 但是我想他結婚了
但是這些人都很關心你
但是什么?你担心那个小朋友? 他的万圣节结束了
但是没有任何证书?
但是銀行並不知道你們離婚
我相信威尔 但是
但是第一次工程 他却亲力亲为
但是我已經打包了, 不好意思
但是為什麼呢?
但是我的父亲出了点小麻烦
知道 我们是个团队 但是她…
但是你去那必須要打扮得好一點 他們會知道…
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ แต่คราวนี้ ภาษาจีน
  2. ชาบาร์(บาร์ที่มีแต่น้ำชา) ภาษาจีน
  3. แต่น่าเสียดายที่ อับ ภาษาจีน
  4. แต่ ภาษาจีน
  5. แค่เท่านั้น แต่ เพียงแต่ว่า ภาษาจีน
  6. แต่ แต่ว่า ภาษาจีน
  7. แน่นอน ใช่ แต่ แต่ทว่า ภาษาจีน
  8. แต่ ภาษาจีน
但是 แต่ทว่า แต่ ภาษาจีน

ใส่ความเห็น