ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

月 แปลว่า
(月 อ่านว่า yuè)

เดือน ภาษาจีน
หลายเดือน ไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ภาษาจีน 几个
ฮันนีมูน ภาษาจีน 蜜
ดวงจันทร์ ภาษาจีน
มกราคม ภาษาจีน 一
มีนาคม ภาษาจีน 三
เมษายน ภาษาจีน 四
ฮันนีมูน ดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ ภาษาจีน 度蜜
พฤษภาคม ภาษาจีน 五
ตุลาคม ภาษาจีน 十
ดวงจันทร์ ภาษาจีน
แสงจันทร์ ภาษาจีน
กุมภาพันธ์ ภาษาจีน 二
มิถุนายน ภาษาจีน 六
พฤศจิกายน ภาษาจีน 十一
เมื่อเดือนที่แล้ว ภาษาจีน 上个
สิงหาคม ภาษาจีน 八
เดือนที่แล้ว ภาษาจีน
สิ้นเดือน ปลายเดือน ภาษาจีน
กรกฎาคม ภาษาจีน 七
กันยายน ภาษาจีน 九
หมายถึงเดือนใดเดือนหนึ่งโดยเฉพาะ ภาษาจีน
หลายเดือน ภาษาจีน 数
เมื่อเดือนที่แล้ว ภาษาจีน 上
ตลอดทั้งเดือน ทั้งเดือน ภาษาจีน 整个

ตัวอย่างประโยค 月 ภาษาจีน

下个
84年626日
我知道过去的几个对你来说很艰难
…被告须给付小孩 每 四百元照顾养育费
从五开始到现在 还算不错
分期付款 不会很快花完
所以我們就大概在4
你已經問過四
你用一個 我用一個
我十八個前申請合法狩獵證書
我十八个前申请合法狩猎证书
多亏有人投诉 律师说我们可以在两个内赶走他
几个了 我们什么都没说 我们还要为自己辩解吗?
我们花费几个筹募资金
哦, 亲爱的, 别担心钱 这可是我们的蜜
要总结一下这几个的努力
进了六个监狱
他被判了六个
这几个给他添了不少麻烦
四个来四处下跪 求一口饭吃
发生的翻船事件, 也是发生在这样的大海之上
二十四起进行分配工作
明明是那么简单易懂的事情, 我却花了数个去理解
战争也许就像是6发生的的空袭一样, 慌乱的来到我们的面前
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. ปลาย วันสุดท้าย(ของเดือน) ภาษาจีน
  2. หลายเดือน ไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ภาษาจีน
  3. ในเดือนแรก เดือนแรก ภาษาจีน
  4. ตลอดทั้งเดือน ทั้งเดือน ภาษาจีน
  5. วันเดือนปีเกิด วันเดือนปีที่เกิด ภาษาจีน
  6. หลายเดือน ภาษาจีน
  7. หมายถึงเดือนใดเดือนหนึ่งโดยเฉพาะ ภาษาจีน
  8. เดือนที่แล้ว ภาษาจีน
月 เดือน ภาษาจีน

ใส่ความเห็น