ปัจจุบัน สมัยนี้ สมัยปัจจุบัน ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

今 แปลว่า
(今 อ่านว่า jīn)

ปัจจุบัน สมัยนี้ สมัยปัจจุบัน ภาษาจีน
วันนี้ ในวันนี้ ภาษาจีน
คืนนี้ ภาษาจีน
เช้าวันนี้ เมื่อเช้านี้ ภาษาจีน 天早上
ในวันนี้ ภาษาจีน
ปีนี้ ภาษาจีน
จนถึงตอนนี้ ภาษาจีน 至
ปัจจุบัน ขณะนี้ ภาษาจีน 如

ตัวอย่างประโยค 今 ภาษาจีน

晚 我 安吉爾·杜普裏 一個從業十年的紐約郵報攝影記者
暫停工作 天下午五點 元首將向全國發表聲明
如果你天回到那裡
天是周六 , 所以很少人来 因为他们都放假了
已过了6点 天是感恩节 所以没人来
早不是给了你指示吗?
他們天要把他帶來
晚你会留在这陪我吗?
天可能是你的幸运日
我觉得你夜该回家的, 所以我…
天打破我的纪录了; 换了24卢布
天要去爹那里吃饭; 我该告诉他我们分居了?
你是说我晚可以休息了?
我们需要和每个人接触 晚还有诺阿还是波托菲诺?
告诉他们 晚我们要开一个重要会议
晚再见
女士们 先生们 晚…
我希望不…我們…晚就到此為止
我們天沒有什麼課 只是上美術史
因为在晚 所有故去的人
保利 天不如算了吧?
晚很帅气
晚 你可以先喘口气
史派德 你晚打得不错
天沒吃阿斯匹靈吧
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. ปัจจุบัน ตอนนี้ ภาษาจีน
  2. ปัจจุบัน ขณะนี้ ภาษาจีน
  3. จนถึงตอนนี้ จนถึงปัจจุบัน จนกระทั่งบัดนี้ ภาษาจีน
  4. ตลอดมา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ภาษาจีน
  5. ขณะนี้ ปัจจุบัน เวลานี้ (หมายถึงขณะที่พูด) ภาษาจีน
今 ปัจจุบัน สมัยนี้ สมัยปัจจุบัน ภาษาจีน

ใส่ความเห็น