ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

来 แปลว่า
(来 อ่านว่า lái)

มา ภาษาจีน
ขึ้น ขึ้นมา ลุกขึ้น ภาษาจีน 起
ได้มา ภาษาจีน
กลับมา กลับคืน ภาษาจีน 回
ออกมา ภาษาจีน 出
มาเลย มาเถอะ ภาษาจีน
เข้าเค้า เข้าที ภาษาจีน 进
มานี่สิ มา ภาษาจีน 过
ลงมา ภาษาจีน 下
กลับมาแล้ว กลับมา ภาษาจีน 回
มาจาก จาก ภาษาจีน
นำมาซึ่ง ภาษาจีน 带
ต่อมา ภาษาจีน 后
ในอนาคต อนาคต ภาษาจีน 未
ล้วนแล้วแต่ ภาษาจีน 起
ไม่เคย ภาษาจีน 从没有
แต่ไหนแต่ไรมา ภาษาจีน 从
ดูเหมือนว่า ดูเหมือน ภาษาจีน 看起
ดูเหมือนว่า ภาษาจีน 看
อยู่ พักอยู่ ภาษาจีน 留下
เป็นต้นฉบับ ดั้งเดิม ภาษาจีน 原
ลุกขึ้นยืน ภาษาจีน 站起
มาถึง ภาษาจีน
แต่เดิม แท้จริง ดั้งเดิม เดิมที ภาษาจีน 本
ขึ้นมา ภาษาจีน 上

ตัวอย่างประโยค 来 ภาษาจีน

我们见过弗兰克 他叫我们过的 找你商量事情
我只想用打拳证明我不是废柴
把门锁起 汤姆
玛格丽特 , 请你进一下
听着, 他的身体变成了树根 伸展开形成了大地
你捡那孩子时我就告诉过你
我逃出了 他们不可能关住我
如果你给我们找些椅子
为什么不过跟她倾诉?
等他的时候
我是个神职人员 我绝不会利用谎言苟且偷生
下次你再 最好先打声招呼
是因为我关心乔安娜
自彼得堡的钦差大臣
啊 你完蛋了 彻底完蛋了
我知道这对你说没什么 但让我受不了
今天是周六 , 所以很少人 因为他们都放假了
洛奇很小心
已过了6点 今天是感恩节 所以没人
我不是卖东西 你是福特太太 对吧?
终于看到手到擒的牛在眼前
一旦电池被拆下
你可以坐下吗?
这是彼得·杰森·奎尔 自地星
  คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 1. ติดสอยห้อยตาม มากับ เป็นเพื่อน ภาษาจีน
 2. ขี่ ขี่ม้า กองทหารม้า ภาษาจีน
 3. ที่แนบมา แนบมาด้วย ภาษาจีน
 4. ตื่นขึ้นมา ตื่น ภาษาจีน
 5. สิ่งที่แนบมา พ่วงท้าย ภาษาจีน
 6. อุปกรณ์เสริม สิ่งที่แนบมา ภาษาจีน
 7. เสีียงแหบแห้ง เสียงม้าร้อง ภาษาจีน
 8. นิสัยดั้งเดิม นิสัยที่ติดตัวมาแต่กำเนิด ภาษาจีน
 9. คนขับรถม้า ภาษาจีน
 10. อุ้มมาเลี้ยง รับเลี้ยงเป็นลูก ภาษาจีน
Topics:
来 มา ภาษาจีน

ใส่ความเห็น