ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

通 แปลว่า
(通 อ่านว่า tōng)

ตลอด ผ่าน ภาษาจีน
แจ้งให้ทราบ แจ้งเหตุ แจ้ง แจ้งความ ภาษาจีน
โดย ทะลุ ผ่านพ้น ภาษาจีน
ธรรมดา สามัญ ภาษาจีน 普
โดยทั่วไป ตามปกติ ภาษาจีน
การขนส่ง การจราจร ภาษาจีน 交
สามัญ ธรรมดา ภาษาจีน 普
ร้องเรียก เรียก รับสาย ทวงถาม ภาษาจีน
การสื่อสาร ภาษาจีน 沟
ติดต่อกันโดยจดหมาย ภาษาจีน
การสื่อสาร คมนาคม ภาษาจีน
ช่อง ภาษาจีน
การไหลเวียน หมุนเวียน เดินสะพัด ภาษาจีน 流
บุคคลทั่วไป สามัญชน คนธรรมดา ภาษาจีน 普
ประกาศ แจ้งให้ทราบ ภาษาจีน
ไม่ธรรมดา ภาษาจีน 不是普
เปิดให้แล่นผ่านได้ ภาษาจีน
ภาษาจีนกลาง ภาษาจีน 普
ออกหมายนำจับ ภาษาจีน
ชำนาญ ภาษาจีน 精
การสมรู้ร่วมคิด สมรู้ร่วมคิด ภาษาจีน 串
สัญญาณไฟจราจร ภาษาจีน 交
มีประสิทธิภาพ สันทัดกรณี ภาษาจีน 灵
การจราจรทางอากาศ ภาษาจีน 空中交
มีไฟฟ้าผ่าน ภาษาจีน

ตัวอย่างประโยค 通 ภาษาจีน

我会知一个逮捕过我们的
过输掉奥林匹克比赛
缉令不是我们贴的 那是警长的主意
我们可是新星军团的缉犯 交给罗南得了!
一個死去的領導者和上帝 常都只有咫尺之遙
他们正在缉你 还有你兄弟
我们见证了神经活性的增加 这些区域常由于年龄增大而生长受阻
我認為人們常都是 把畫當作一種投資
他認為他們的關係 僅僅是普朋友
我没有知你我要回来; 所以你没有去机场
外加邓肯兄弟俩的缉赏金
以前那些时光 你记得吗?那水沟被烧得红 呵
这是我的美国运卡 这是百货公司信用卡…
就算是总理家族 他们也只是普人而已
你应该先知我… 留个口讯
你还在过拯救无助的女人来谋生吗
我们可以沟
常村长找一块地
空气有点不流啊 是吧?
但是在我这行不
我们是过我一位大学同学 沃利·维勒, 认识的
他接到几电话 都在含沙射影
就要学会变
他们很会变 能接受冲突
紧急知 发现外太空活动轨迹
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. ตลอดทั้งวัน ทั้งวัน ภาษาจีน
  2. รูดผ่าน ตลอด ปรุโปร่ง ทั่วถึงกัน ภาษาจีน
通 ตลอด ผ่าน ภาษาจีน

ใส่ความเห็น