ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

管 แปลว่า
(管 อ่านว่า guǎn)

ท่อ หลอด ภาษาจีน
แม้จะมี โดยไม่คำนึงถึง ภาษาจีน 不
การบริหาร การจัดการ การปกครอง ภาษาจีน
แม้ว่า ทว่า ภาษาจีน 尽
ผู้อำนวยการ อยู่ในความดูแล ภาษาจีน 主
แม่บ้าน ภาษาจีน
ไม่ต้องกังวล อย่าไปสนใจ ภาษาจีน 别
ยึด รับช่วงต่อ ภาษาจีน 接
ท่อส่ง ท่อลำเลียง ภาษาจีน
ท่อ ท่อน้ำ ภาษาจีน 水
มีประสิทธิภาพ ภาษาจีน
หลอดลม ภาษาจีน 气
ดูแลเก็บรักษา ภาษาจีน 保
ผู้ดูแลระบบ ผู้บริหาร ภาษาจีน 理员
ขอให้… ขอแค่… ภาษาจีน 只
ท่อไอเสีย ภาษาจีน 排气
การควบคุม ภาษาจีน
สำนักงานการจัดการการจราจร การบริหารการจราจร ภาษาจีน 交通理局
วงออเครสตร้า ภาษาจีน 弦乐队
หลอดเลือด ภาษาจีน 血

ตัวอย่างประโยค 管 ภาษาจีน

我們準備接受你所有可辯解的冤屈
那警察
閒事的朋友
怎么样
我不 , 我还是他妈妈
我是巴爾幹混血兒, 別
怎么做 , 不要太情绪化 不那个男 的说什么
是什么事儿
我生意沒戰前好了 但也還是要時間的
你尽开口
我不他们说什么 告诉他们想要就要付钱
把褲拉高
你想起什么 马上打电话告诉我 记住了吗?
业余时间理局局长
你們儘說我未開化好了
我們的證詞都描述了 你性格上的優點
是朋友或敵人
閒事
我还是不知道犯了什么事
顾客下来吃早饭 却没人
不用狗吗 不用担心 Aydin先生
ขาคู่也与理层有所来往
ขาคู่谢谢您 不您如何回复
不住的
不住自己
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. หมดกำลังใจ ท้อ ภาษาจีน
  2. พายุทอร์นาโด ภาษาจีน
  3. หมดกำลังใจ ท้อ ภาษาจีน
  4. คลิทอริส ภาษาจีน
  5. ท่อ ท่อน้ำ ภาษาจีน
  6. ลูกท้อ ผลท้อ ภาษาจีน
  7. ท่อส่ง ท่อลำเลียง ภาษาจีน
管 ท่อ หลอด ภาษาจีน

ใส่ความเห็น