เหตุผล วิทยาศาสตร์ ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

理 แปลว่า
(理 อ่านว่า lǐ)

เหตุผล วิทยาศาสตร์ ภาษาจีน
เข้าใจ ความเข้าใจ ภาษาจีน
การประมวลผล การซื้อขาย มือจับ ภาษาจีน 处
เหตุผลที่ ตามเหตุผล ภาษาจีน
จิตวิทยา ภาษาจีน 心
การบริหาร การจัดการ การปกครอง ภาษาจีน 管
ทำความสะอาด ล้างข้อมูล ภาษาจีน 清
สมเหตุสมผล ความสมเหตุสมผล พอสมควร ภาษาจีน 合
ในอุดมคติ ภาษาจีน
หนังสือมอบฉันทะ ตัวแทน ภาษาจีน 代
เข้าท่า เข้าท่าเข้าทาง ภาษาจีน 有道
ทฤษฎี ภาษาจีน
ทำความสะอาด สังคายนา ภาษาจีน 整
ผู้จัดการ ภาษาจีน 经
ฟิสิกส์ กายภาพ ภาษาจีน 物
เหตุผล ภาษาจีน 道
มีเหตุมีผล มีเหตุผล ภาษาจีน 有
นักจิตวิเคราะห์ จิตแพทย์ นักจิตเวชศาสตร์ ภาษาจีน 心医生
ซ่อมแซม ภาษาจีน 修
ภูมิศาสตร์ ภาษาจีน 地
จิตบำบัด ภาษาจีน 心治疗
ช่างตัดผม ภาษาจีน 发师
เหตุผล มีเหตุผล ภาษาจีน
ไม่สมเหตุสมผล ไม่มีเหตุผล ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ภาษาจีน 不合
มีเหตุผล ภาษาจีน 有

ตัวอย่างประโยค 理 ภาษาจีน

没人半夜发明新药, 没人! 你没有
這些都是給我們的 噢 查
嗯, 我們都知道該怎麼處
你需要一个经
我们要一起处 你要求加入的
又沒有變化
治疗师
他们要我当助艺术指导 所以肯尼说 :
人 听我说
我无心准备
和我谈到复合的事
我觉得这可不是最好的处方法
布朗太垃圾了 比利.威尔金斯, 说话注意点
怎么处这胡子?
其只是我在局里的助
好了, 不是我们不能处
你很年輕 可不能像老頭兒一樣 賴在這兒閒逛
业余时间管局局长
我已经叫诺曼去处
然后我再告诉你们如何处那笔钱
再见 查
我会处 I deal with it.
30, 是一个训练有素的心治疗师
去看查布朗 我马上就来
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. วิทยาศาสตร์สังคม สังคมศาสตร์ ภาษาจีน
  2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาจีน
  3. วิทยาศาสตร์ ภาษาจีน
理 เหตุผล วิทยาศาสตร์ ภาษาจีน

ใส่ความเห็น