จำเป็นต้อง ต้องการ ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

需 แปลว่า
(需 อ่านว่า xū)

จำเป็นต้อง ความจำเป็น ภาษาจีน
จำเป็นต้อง ต้องการ ภาษาจีน
ความต้องการ ภาษาจีน
เกินต้องการ ภาษาจีน 要更多
เป็นสิ่งที่จำเป็น เป็นที่ต้องการ ภาษาจีน 是必

ตัวอย่างประโยค 需 ภาษาจีน

我们要担心的
我只要一点点时间
要一个经理人
要一些炸药
不! 不要 我们不
要助手 我要自愿者 当然枪法要很好
要的只是你對我有禮貌
搭配红醋栗要配料食材
我们不要你的道歉; 他拒绝给我们买票去(在莫斯科东南)坦波夫
我甚至不要靠鬥爭去獲得
我说要假腿是开玩笑来着
丽达,我有伴了;我要你的盘子
要工作
天知道我才不要其它部分呢 看看他 没什么用处
我们要和每个人接触 今晚还有诺阿还是波托菲诺?
零下2度 我要人来拥抱 外面很冷
因为迪柏要个柜 迪柏可以争冠军
嗯, 我想那是她最要我們的時候
是的, 有些人要更多的幫助
你不要回吻我 如果你不想的话
你不爱我, 不给我打电话 你不要我, 不给我钱
你可能還是要幫助, 我的朋友
你可能要这个
要可信的解释?
要汽水儿吗?
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. เรื่องที่จำเป็นต้องรู้ เรื่องที่สมควรต้องรู้ ภาษาจีน
  2. จำเป็นต้อง อย่างแน่นอน ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ภาษาจีน
  3. จำเป็นต้อง ภาษาจีน
  4. ไม่จำเป็นต้อง ไม่ต้อง ภาษาจีน
  5. จำเป็นต้อง ความจำเป็น ภาษาจีน
需 จำเป็นต้อง ต้องการ ภาษาจีน

ใส่ความเห็น