คุณ ท่าน เช่นนี้ ดังนี้ ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

尔 แปลว่า
(尔 อ่านว่า ěr)

คุณ ท่าน เช่นนี้ ดังนี้ ภาษาจีน
เดซิเบลล์(ปริมาตรของเสียง) ภาษาจีน 贝
ประสานเสียง ภาษาจีน 诺埃
เป็นครั้งคราว ภาษาจีน 偶

ตัวอย่างประโยค 尔 ภาษาจีน

赞达星!
我被困住了 我到不了米兰号那里
!
银行又不是那一家 你们抓到了厄温, 还有另外四个人的画像
洛奇·巴博亚? 没听过这个人
这是彼得·杰森·奎 来自地星
这位是豪先生 威 他叫汤玛斯·豪 是我们的好朋友
我们去克恩监狱吧
你好 洛奇·巴博亚
赞达的人民
让罗南一直待在上面 萨
我相信威 但是…
查理布朗太垃圾了 比利.威金斯, 说话注意点
看来有人捣了切诺夫的毒窝
曼苏?
康乃说他会在外面呆着 监视你
我会在赞达星上展现克里帝国的千年雄风
茱莉亚·柴德是这本书的作者之一
穆赫塔… 几点了?
如何斯图特?
因为波士尼亚人攻击塞维亚人
你是个值得尊敬的人 奎
你绝对有毛病 奎
你们赞达人 你们的文化 都已病入膏肓
你是我的朋友
  คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 1. คุณ ภาษาจีน
 2. คุณลุง ลุง ภาษาจีน
 3. คือคุณ เป็นคุณ ภาษาจีน
 4. มือตก วางมือของคุณ ภาษาจีน
 5. ตอบสนองความต้องการของคุณ ภาษาจีน
 6. ทำดีที่สุดของคุณ ทำให้ดีที่สุด ภาษาจีน
 7. ไม่ใช่เหรอ? คุณใช่ไหม? ภาษาจีน
 8. เคียงข้างคุณ อยู่ข้างๆ คุณ ภาษาจีน
 9. ท่าน คุณ ภาษาจีน
 10. ผู้มีพระคุณ ผู้มีบุญคุณ ภาษาจีน
尔 คุณ ท่าน เช่นนี้ ดังนี้ ภาษาจีน

ใส่ความเห็น