พูดถึง กล่าวถึง ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

提 แปลว่า
(提 อ่านว่า tí)

พูดถึง กล่าวถึง ภาษาจีน
ให้ เสนอตัว ภาษาจีน
ออกท่าออกทาง หยิบยก ภาษาจีน
ล่วงหน้า ความก้าวหน้า ภาษาจีน
เพิ่ม ปรับปรุงแก้ไข เพิ่มมากขึ้น ยกระดับ ภาษาจีน
ส่งให้ เสนอให้ ภาษาจีน
เตือน ภาษาจีน
เพิ่ม อัพเกรด ภาษาจีน
พูดถึง เอ่ยถึง ยกขึ้น ภาษาจีน
ข้อสันนิษฐาน ภาษาจีน 前
แบบพกพา เบาไม้เบามือ ภาษาจีน 手
เสนอ แนะนำ ภาษาจีน
ตั้งคำถาม ภาษาจีน
ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง เสนอชื่อ ภาษาจีน
กระเป๋าสะพาย กระเป๋าถือ ภาษาจีน 手
ถอน เบิก กลั่น(ออกมา) สกัด ภาษาจีน
กระเป๋าเดินทาง กระเป๋า ภาษาจีน 手
กล่าวถึง พูดถึง ภาษาจีน
เคล็ดลับ คําบอกใบ้ ภาษาจีน
ระวัง ภาษาจีน
เบิกเงิน ภาษาจีน
ที่กล่าวมาข้างต้น ภาษาจีน 上面
กระเป๋าถือ กระเป๋าเคียง ภาษาจีน
ไวโอลิน ภาษาจีน 小
ให้ทุน จัดหาเงินทุน ภาษาจีน 供资金

ตัวอย่างประโยค 提 ภาษาจีน

約翰·T·帕…波士頓茶會事件…
案 陛下? 什么案?
問更多的細節
我想你们会抗议州长的议 对吧?
州长有个议 如果杰西党的人 杀了杰西的话
他们恐吓佩欧小镇的居民 还想要杀了我们
所以舍伍德没办法证明 亚伦供的笔迹样本与之吻合
我喜歡史芬, 他教我一個運動 可以鍛鍊肌肉
你没有 我以为…
你瞧 這樣你就用不著著唱片機到處跑了
供对方情报的人 一定了解我们的调查作业
了 太晦气了
如果能给我们供笔迹鉴定的材料 当然没问题
求你别反抗邪恶的事
不 只是因为你到了
我可醒过你了
以节约大米为前的同时, 也不浪费燃料
久违的起了甜点的话题, 普通的水竟然也能喝出甜味
是铃你起来, 我只能应对着说了
旧一式飞机的五百马力开始, 一直升到现在这个程度
左手着包裹
业余时间管理局局长已经被议….
我爹把你拔起来; 你个卑鄙的吹箫的
醒你;我让你作为…进来…
叫她不要跟孩子起我的事 这点我不介意
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. กล่าวถึง พูดถึง ภาษาจีน
  2. มักกล่าวถึง กล่าวถึงเรื่อง ภาษาจีน
提 พูดถึง กล่าวถึง ภาษาจีน

ใส่ความเห็น