ร่วมกัน พร้อม เข้าด้วยกัน ภาษาจีน

一起 แปลว่า
(一起 อ่านว่า yīqǐ)

ร่วมกัน พร้อม เข้าด้วยกัน ภาษาจีน 一起
ถูกคอกัน ด้วยกัน ร่วมกัน ภาษาจีน 在一起
เข้าขากัน เข้าคอกัน ภาษาจีน 聚在一起
สมัครสมาน ภาษาจีน 抱在一起
ไปด้วยกันเถอะ ภาษาจีน 一起去吧
ผูกไว้ด้วยกัน ผูกติดกัน ภาษาจีน 绑在一起

ตัวอย่างประโยค 一起 ภาษาจีน

想象一下它们并排在一起的样子 把它们折叠在一起, 就像一对恋人
我们要一起处理 你要求加入的
我们一起去市场
普裏查德, 如果你喜歡的話可以一起
幹嘛不說和我在一起呢 啊, 我沒有想到這個
他们在一起时非常好…
蘭太太 當時你和你丈夫在一起
我们将会在一起
我养大你不是要你跟这人渣一起
当然大概有一年半的时间 我没有看见他们在一起
我大女儿金和比利常玩在一起
为何你搬来和那女的住一起?
你們曾一起過了好多年
你还和你的老板在一起
你为什么不搬去一起住?
我回头一起付清
一起吃早餐吗?
来到这 和你一起埋在这
没有 我可以和你一起
泥和冰冻到一起了 小心点
我们是一起的 能不能换一下?
感觉我和我父母 会永远一起活下去
让我们一起生活
我也必须和父亲一起坐火车回去才行
径子曾穿着这件衣服和她丈夫一起漫步

ใส่ความเห็น