ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

实 แปลว่า
(实 อ่านว่า shí)

จริง ภาษาจีน
ในความเป็นจริง ภาษาจีน 其
ความจริง ข้อเท็จจริง ภาษาจีน 事
จริง ที่เกิดขึ้นจริง ภาษาจีน
ในความเป็นจริง แท้จริงแล้ว ภาษาจีน 事
ที่จริงแล้ว ในความเป็นจริง ภาษาจีน 际上
บอกตรงๆ นะ ไม่ได้ว่านะ ภาษาจีน 说
จริงๆ ภาษาจีน 确
ในความเป็นจริง สมจริง ภาษาจีน 现
ความจริง ภาษาจีน
การทดลอง ภาษาจีน
ซื่อสัตย์ ภาษาจีน 老
การสำนึก คิดได้ ภาษาจีน
จริงๆ ซื่อๆ จริงใจ ภาษาจีน
จริง แท้ ภาษาจีน 真
เที่ยงตรง ซื่อสัตย์ ภาษาจีน 诚
ซื่อสัตย์ ภาษาจีน 忠
จริง แท้ ภาษาจีน 真
ยืนยัน ภาษาจีน 证
เด็กฝึกงาน แพทย์ฝึกหัด ภาษาจีน 习生
ซื่อสัตย์ อย่างสุจริต ภาษาจีน 老老
พูดตามความจริง ภาษาจีน
ห้องปฏิบัติการ ภาษาจีน 验室
เที่ยงตรง ภาษาจีน 切
ฝึกงาน ฝึกปฏิบัติ ภาษาจีน

ตัวอย่างประโยค 实 ภาษาจีน

但事就是…
那是情 小心
我发现它很硬又紧
我介意
说, 我明天不方便
说, 我很高兴见到你
不了 说话 我有点怕他
历史已证
爸爸 我知道 其我们只是在家里
是我的 是Charles叔叔给我的
你发誓所言句句属 绝无虚言 ?
际上
我得检查一下蹄子 看看结不结
话…
际上 Aydin先生 我不知从何说起
话 我不知道怎么说
际上 Aydin先生
际上…
不是我的
我不知道为什么 但事如此
话 我不太在乎
际上 这是我文章的主题
际上我不太理解这个问题
我必须告诉你话 神, 他…
我只是想现一点
  คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 1. แย่ โชคร้ายจริงๆ ภาษาจีน
 2. จริง ที่เกิดขึ้นจริง ภาษาจีน
 3. ผู้ชายที่แท้จริง ภาษาจีน
 4. ในเวลาจริง ตามเวลาจริง ภาษาจีน
 5. พูดเกินจริง โอ้อวด ภาษาจีน
 6. จริงๆ เป็นเช่นนั้นจริง ภาษาจีน
 7. เสมือน เสมือนจริง ภาษาจีน
 8. เป็นคนจริงๆ มีตัวตนจริงๆ ภาษาจีน
 9. เก่งจริงๆ ดีจริงๆ ภาษาจีน
 10. จริง แท้ ภาษาจีน
Topics:
实 จริง ภาษาจีน

ใส่ความเห็น