ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

为什么 แปลว่า
(为什么 อ่านว่า wèishéme)

ทำไม ภาษาจีน 为什么
ทำไมเป็นแบบนี้ ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ ภาษาจีน 为什么这个

ตัวอย่างประโยค 为什么 ภาษาจีน

为什么不过来跟她倾诉?
他有没有说我们为什么要相信他?
哈里, 你为什么不带杰米回他母亲那? 带上钱
我不知道 我为什么要冒这个险
为什么?他可以一次见其中的一个人
为什么不拿出来?
为什么? 我不能和这位长官讨论一下吗?
为什么?
为什么? 你看起来不错
为什么还要为奥康纳工作?
当然了 为什么我们没想到呢
这就是为什么你有能力
我看到了 可为什么是你来驾驶 出什么事了
为什么不过来坐?
知道为什么吗? 因为我昨晚打得好好 你应该来看
知道为什么? 你可曾想过没有男朋友的原因?
你知道为什么吗?
你明白吗? 我为什么不介绍你给加索
为什么? 证据不足
为什么扔石头
问问你儿子为什么
但这次不知道为什么我很在意
为什么不搬去一起住?
你有没有问他为什么?
我不知道为什么 但事实如此
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. ทำไม เพราะเหตุใด ภาษาจีน
  2. ทำไมเป็นแบบนี้ ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ ภาษาจีน
  3. ทำไมจะต้อง ไม่จำเป็นต้อง ภาษาจีน
  4. ทำได้หรือทำไม่ได้(ถามให้เลือกตอบ) ภาษาจีน
  5. ทำไมไม่… ภาษาจีน
  6. ทำไม ภาษาจีน
Topics:
为什么 ทำไม ภาษาจีน

ใส่ความเห็น