ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

所有 แปลว่า
(所有 อ่านว่า suǒyǒu)

ทั้งหมด ภาษาจีน 所有
ทั้งหมดของพวกเขา ทุกคน ภาษาจีน 所有的人
ทุกอย่าง ทุกสิ่ง ภาษาจีน 所有的东西
ความเป็นเจ้าของ กรรมสิทธิ์ ภาษาจีน 所有
ทุกเวลา ตลอดเวลา ภาษาจีน 所有的时间

ตัวอย่างประโยค 所有 ภาษาจีน

儘管我們準備接受你所有可辯解的冤屈
你到底想干什么?害死我们所有人?
我已经收到了所有的号码 镇定
还是不开放给所有人…你知道我的意思?
所有人听好 在它们落地之前集中火力射击
他認為我不瞭解所有的一切
所有人都是来 庆祝神奇的万圣节
我母亲喜欢和我分享所有在她成长时喜欢的流行音乐
我本来是…我带着我所有拳赛的照片
收好所有烟头
你知道嗎, 當我一無所有的時候 他還過我錢嗎?
那傢伙捲走了她所有的錢後 就逃到了國外
所有的二星餐厅
因为在今晚 所有故去的人
如果你不签的话 你将会一无所有
你是要把所有的乐趣都毁了
你卖掉了所有的鸽子?
你觉得我所有对手都是废柴
ขาคู่即便已穷尽所有努力 一切资源
ขาคู่献上我所有的敬意ขาคู่
我会毫不回避地接受他所有条件
如果我忽视他对我造成的所有伤害
肯跟所有人合照
生活中所有事情 我们意见都不一致
这很寻常 所有的兄妹都这样
  คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 1. ทั้งสิ้น ทั้งหมด แล้ว ภาษาจีน
 2. สมบูรณ์ ทั้งหมด ภาษาจีน
 3. ทั้งหมด ภาษาจีน
 4. สูญเสียทั้งหมด หายไปโดยสิ้นเชิง ภาษาจีน
 5. ทุ่มเทสติปัญญา รวบรวมกำลังทั้งหมด(ในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง) ภาษาจีน
 6. ทั้งหมด ทั้งมวล ภาษาจีน
 7. กำลังทั้งหมด ภาษาจีน
 8. ทั้งหมด เบ็ดเสร็จ ภาษาจีน
 9. ทั้งหมดของพวกเขา ทุกคน ภาษาจีน
 10. ทั้งหมด ภาษาจีน
所有 ทั้งหมด ภาษาจีน

ใส่ความเห็น