ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

们 แปลว่า
(们 อ่านว่า men)

พวกเรา ภาษาจีน
เรา ภาษาจีน 我
พวกเขา ภาษาจีน 他
พวกคุณ คุณ ภาษาจีน 你
พวกมัน ภาษาจีน 它
บุคคล คนทั่วไป ผู้คน ภาษาจีน 人
สุภาพสตรี ภาษาจีน 女士
พึงมี ภาษาจีน 他
พวกเธอ ภาษาจีน 她
เรา ภาษาจีน 咱
ของเราเอง เราเอง(สรรพนาม) ภาษาจีน 我自己
หนึ่งในพวกเรา ภาษาจีน 我中的一个
คนของเรา ภาษาจีน 我的人民

ตัวอย่างประโยค 们 ภาษาจีน

见过弗兰克 他叫我过来的 找你商量事情
需要担心的
都差不多!
他带着我转圈
四万块钱? 格鲁特 我发了
我逃出来了 他不可能关住我
如果你给我找些椅子来坐
在这儿亲个小嘴儿 怎么样?
走, 吉米
必须警告他 数十亿的人会灭亡的
有牛奶
问的第一个问题是:
放在冷藏室 所以…
监听你的电话
他有样东西想让你看看
要不是你想单枪匹马地跟他拼命
汤姆 , 我都知道 这样违反隐私权法
都是做生意的
伙计
就快成功了
那就请你带我去车站吧
把我裤子揉成团了
把他都杀光
喜欢哪种支付方式?
欢呼吧 放弃你那些
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. หนึ่งในพวกเรา ภาษาจีน
  2. พวกเรา ภาษาจีน
们 พวกเรา ภาษาจีน

ใส่ความเห็น