ร้อง เรียก ร้องเรียก ทักทาย ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

叫 แปลว่า
(叫 อ่านว่า jiào)

ร้อง เรียก ร้องเรียก ทักทาย ภาษาจีน
เรียกว่า มีชื่อว่า ภาษาจีน
เสียงกรีดร้อง ภาษาจีน 尖
เรียก ร้องเรียก ภาษาจีน 呼
ตะโกน เสียงโห่ร้อง ภาษาจีน
ปลุก ภาษาจีน
ตะโกน ภาษาจีน 大
ตะโกน โวยวาย ภาษาจีน 喊

ตัวอย่างประโยค 叫 ภาษาจีน

我们见过弗兰克 他我们过来的 找你商量事情
他一直我過去
他们下地狱吧
他们的惨声真是
他们他ขาคู่格鲁特ขาคู่
巴席 我是铁路公司派来的 这里要盖铁路了 你知道吗?
这位是豪尔先生 威尔 他汤玛斯·豪尔 是我们的好朋友
你再我小畜生试试看啊 傻大个!
什么名字?
可能有人還會我神經病
那是一個做…
有人来我打场拳赛 有什么大不了
聽著 我有個主意 你什麼
什麼名字, 左撇子? 紫蘇?綠玉?
比利克拉玛 , 一年级
我當時不在那兒 她說不醒他
她有个住楼下的朋友 玛格丽特…
丽达.
什么名字
什么名字? 呃, 邦妮
我已经诺曼去处理了
谢谢 我玛利亚, 她是珍妮特
你不可以
我ขาคู่小子ขาคู่!
你这就ขาคู่解决了ขาคู่?
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. ทักทาย ภาษาจีน
  2. คำนับ ทักทาย ภาษาจีน
  3. ทักทาย ยินดีต้อนรับ ภาษาจีน
  4. กล่าวทักทาย ทักทาย ภาษาจีน
叫 ร้อง เรียก ร้องเรียก ทักทาย ภาษาจีน

ใส่ความเห็น