ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

发 แปลว่า
(发 อ่านว่า fā)

ส่ง มอบ ภาษาจีน
เกิดขึ้น การอุบัติ ภาษาจีน
การค้นพบ พบว่า ภาษาจีน
สาบาน สบถ ภาษาจีน
การออกเดินทาง พิจารณาจากแง่ของ ภาษาจีน 出
เปิดตัว ยิง ภาษาจีน
ทำให้เกิดขึ้น ภาษาจีน
ผม เส้นผม ภาษาจีน 头
ปล่อยตัว ออกผล ภาษาจีน
ประดิษฐ์ การประดิษฐ์ ภาษาจีน
พัฒนาการ การพัฒนา ภาษาจีน
บ้า เสียจริต ฟั่นเฟือน ภาษาจีน
โซฟา ภาษาจีน 沙
ทรงผม ภาษาจีน
ระเบิด ระอุ ภาษาจีน 爆
ส่ง ภาษาจีน
วิกผม ภาษาจีน 假
กำเริบ ออกฤทธิ์ เกิดโทสะ ภาษาจีน
ให้ลาภ ถือโชคถือลาง ภาษาจีน
แถลงความคิดเห็นต่อสาธารณชน ตีพิมพ์ ภาษาจีน
ออกแรง ภาษาจีน
ช่างตัดผม ภาษาจีน 理
งง ความงุนงง ภาษาจีน
ไข้ ภาษาจีน
แรงบันดาลใจ บันดาลใจ ภาษาจีน 启

ตัวอย่างประโยค 发 ภาษาจีน

我的圈在哪里?马希拉!
没人半夜明新药, 没人! 你没有理性
四万块钱? 格鲁特 我们
没想到会生在我身上
不 是我明的
现它很硬又紧实
很明显是 他戴了假
我必须结束因我而生的这一切
而我们现了花
要你善心大?
为了不被邓肯的人现 我们得小心防备
运动令你牢骚和
这是我现的重要
不, 我懂的;当然 但生在我身上的….
我爱你 你过誓的
如果我女儿生什么不测
生啥了? 别问
希望你自己知道生了什么
一切都生得太突然了 你知道吗?
等一下 杰西 那是个意外 我
你… 你过誓的!
你们要赶快离开这里 他们要来逮捕你们 那些人已经出
旧金山警署 在一辆出租车里生了打斗
你有东西在你的头
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. มอบ มอบให้ ภาษาจีน
  2. มอบงาน กำชับ ภาษาจีน
  3. ทุ่มเท มอบ จ่ายออกไป ภาษาจีน
  4. มอบหมายให้ มอบความไว้วางใจ ภาษาจีน
  5. ให้ มอบแด่ รับ เคารพ ภาษาจีน
  6. ให้ มอบ จ่ายให้แก่ ภาษาจีน
发 ส่ง มอบ ภาษาจีน

ใส่ความเห็น