ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

应 แปลว่า
(应 อ่านว่า yīng)

ควร น่า ภาษาจีน
ควร น่า ควรจะ ภาษาจีน
ไม่ควร เกินควร ภาษาจีน 不
การตอบสนอง ปฏิกิริยา ภาษาจีน 反
ตอบ ขานรับ รับปาก ภาษาจีน 答
การจัดส่ง จัดหา อุปทาน ภาษาจีน 供
รับมือกับ รับมือ ภาษาจีน
กรรม ผลกรรม ภาษาจีน 报
ปรับให้เข้ากับ ปรับ ภาษาจีน 适
เหมาะสม สมควร ถูกต้อง ภาษาจีน
กรรม ภาษาจีน 因果报
ความเครียด ภาษาจีน
รับมือกับ ปฏิกิริยาตอบโต้ ภาษาจีน
ตอบ คำตอบ ภาษาจีน 回
ไม่ควรที่จะ ไม่ควรเป็น ภาษาจีน 不该是
คำตอบ การตอบสนอง ภาษาจีน 响
เหนี่ยวนำ อุปนัย ภาษาจีน 感
เครื่องปฏิกรณ์ ภาษาจีน 反
ที่สอดคล้องกัน ภาษาจีน 对
ใช้ ประยุกต์ คำร้องขอ ภาษาจีน
เท่าที่ควร ตามควร ภาษาจีน 该如此
การปฏิสัมพันธ์ในสังคม การสมาคม ภาษาจีน
ภาวะเรือนกระจก ภาษาจีน 温室效
สอดคล้องกับ ภาษาจีน 顺

ตัวอย่างประโยค 应 ภาษาจีน

是谁答爹地 回家以后别吵他工作 ?
她的身体构造该能让她再活几分钟
该打你的头才对
但是杰西答
该去看医生
别笑了 白痴 你该是个专家才对
是 我打得很好 你该来看
该谁来承担这一切?
我的反特快 一下就能摸到
该付给她的搬运工更多薪水的
所以才有这怪味儿? 该是的
那你该了解 我出这个价钱是在帮你们
你们两人都在费城比过赛 该知道规矩
知道吗? 你该未雨绸缪
知道为什么吗? 因为我昨晚打得好好 你该来看
该多积点口德
该再小心些的
该再小心点儿
你不该欺骗我和杰西 你该遵守自己的承诺
你们看 了我的作品 知道我可以付那份工作
你也该在那里
该留在巴黎
该在巴黎
该按合约规定把他送走!
该去
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. ควร น่า ควรจะ ภาษาจีน
  2. ไม่ควรที่จะ ไม่ควรเป็น ภาษาจีน
  3. ก่อนวัยอันควร เร็วเกินไป ภาษาจีน
  4. ไม่ควร เกินควร ภาษาจีน
应 ควร น่า ภาษาจีน

ใส่ความเห็น