กรุณา โปรด ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

请 แปลว่า
(请 อ่านว่า qǐng)

กรุณา โปรด ภาษาจีน
เชิญ ภาษาจีน 邀
ขอ ขอร้อง ภาษาจีน
สมัครงาน ประยุกต์ใช้ ภาษาจีน 申
คำพูดที่แสดงความเคารพใช้ในการขอร้องให้อีกฝ่ายตอบคำถาม ภาษาจีน
โปรดทราบว่า โปรดตระหนักถึง ภาษาจีน 注意
ได้โปรด(ภาษาที่ใช้พูดแสดงการอ้อมค้อม ) ภาษาจีน 有
ปรึกษา ภาษาจีน
จ้าง ภาษาจีน 聘
บัตรเชิญ คำเชิญ ภาษาจีน
โปรดจำไว้ว่า ภาษาจีน 记住
ใบสมัครงาน การสมัครงาน ภาษาจีน 工作申

ตัวอย่างประโยค 请 ภาษาจีน

玛格丽特 , 你进来一下
是的, 但先燻过那些霜
我不想求你 但我以朋友身份你帮忙
那就你带我们去车站吧
不要杀我
菲利普太太 , 回答问题
大家稍安勿躁
有知情者 速与警察联系
然后到圣路易士去个律师
当然可以;没关系;
…特别开庭期第五期 各位有关人士上前陈情
是 , 问哪位 ?
好, 便
能不能你等到明天?
我十八个月前申合法狩猎证书
务必让我现在就付钱 把你的尸体预订了
你应该邀她跳舞
总之 她我帮忙
ขาคู่所以我写信求您的帮助
但却如此坚决地拒绝这样的求?
坐 Hamdi Hodja
所以 相信我
求他原谅
求Necdet原谅?
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
请 กรุณา โปรด ภาษาจีน

ใส่ความเห็น