ดีใจ ชอบ ยินดี ความสุข ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

喜 แปลว่า
(喜 อ่านว่า xǐ)

ดีใจ ชอบ ยินดี ความสุข ภาษาจีน
ความชื่นชอบ ชอบแล้ว ภาษาจีน
ไม่ชอบ ภาษาจีน 不
ขอแสดงความยินดี ภาษาจีน 恭
ประหลาดใจ ภาษาจีน 惊
ตลก ความขบขัน ภาษาจีน
ความสุขที่ยิ่งใหญ่ ภาษาจีน 大
ที่ชื่นชอบ ภาษาจีน
นักแสดงตลก ตัวตลก จำอวด ภาษาจีน 剧演员
ความปิติยินดี ความสุข ภาษาจีน
เสมอ ภาษาจีน 总是
ความสุข ชื่นชมยินดี ภาษาจีน 欣

ตัวอย่างประโยค 喜 ภาษาจีน

而这只野兽又欢什么?
就是驚 Surprise.
我也很欢他 但是他现在太过份了
你们欢哪种支付方式?
歡你 真的
我一直很歡你
歡那樣, 我歡結婚
意大利牡马 传媒一定
克拉玛先生 你录取了 , 恭
遇見佛陀的人, 歡他所聽到的
我避免重复她的路线 “石貂”不是欢追踪的吗?
我很欢你的储物柜
真的很好吃, 你也會歡的
因为这里的人不欢吃那些东西
欢果肉?
普裏查德, 如果你歡的話可以一起去
但我歡 我自己就比較嘮叨
我們是26號辦的手續 27號辦的
我母亲欢和我分享所有在她成长时欢的流行音乐
我妹妹真的很欢你
俄国黑手党欢的武器
不过我是南泽西 没人欢跟南泽西打
歡喝咖啡嗎?
我们去哪里? 你欢哪里就哪里
  คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 1. ความสุข ภาษาจีน
 2. ความสุข ชื่นชมยินดี ภาษาจีน
 3. หาความสุข แสวงหาความสุข แสวงหาความเบิกบานใจ ภาษาจีน
 4. ความปิติยินดี ความสุข ภาษาจีน
 5. ความสุขที่ยิ่งใหญ่ ภาษาจีน
 6. ความสุข ภาษาจีน
 7. ความปิติยินดี ความสุข ภาษาจีน
 8. ความสุข ปิติยินดี ภาษาจีน
 9. ความสนุกสนาน ความสุข ภาษาจีน
喜 ดีใจ ชอบ ยินดี ความสุข ภาษาจีน

ใส่ความเห็น