ดีใจ ชอบ ยินดี ความสุข ภาษาจีน

喜 แปลว่า
(喜 อ่านว่า xǐ)

ดีใจ ชอบ ยินดี ความสุข ภาษาจีน
ความชื่นชอบ ชอบแล้ว ภาษาจีน
ไม่ชอบ ภาษาจีน 不
ขอแสดงความยินดี ภาษาจีน 恭
ประหลาดใจ ภาษาจีน 惊
ตลก ความขบขัน ภาษาจีน
ความสุขที่ยิ่งใหญ่ ภาษาจีน 大
ที่ชื่นชอบ ภาษาจีน
นักแสดงตลก ตัวตลก จำอวด ภาษาจีน 剧演员
ความปิติยินดี ความสุข ภาษาจีน
เสมอ ภาษาจีน 总是
ความสุข ชื่นชมยินดี ภาษาจีน 欣

ตัวอย่างประโยค 喜 ภาษาจีน

而这只野兽又欢什么?
就是驚 Surprise.
我也很欢他 但是他现在太过份了
你们欢哪种支付方式?
歡你 真的
我一直很歡你
歡那樣, 我歡結婚
意大利牡马 传媒一定
克拉玛先生 你录取了 , 恭
遇見佛陀的人, 歡他所聽到的
我避免重复她的路线 “石貂”不是欢追踪的吗?
我很欢你的储物柜
真的很好吃, 你也會歡的
因为这里的人不欢吃那些东西
欢果肉?
普裏查德, 如果你歡的話可以一起去
但我歡 我自己就比較嘮叨
我們是26號辦的手續 27號辦的
我母亲欢和我分享所有在她成长时欢的流行音乐
我妹妹真的很欢你
俄国黑手党欢的武器
不过我是南泽西 没人欢跟南泽西打
歡喝咖啡嗎?
我们去哪里? 你欢哪里就哪里

ใส่ความเห็น