เปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

变化 แปลว่า
(变化 อ่านว่า biànhuà)

เปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง ภาษาจีน 变化

ตัวอย่างประโยค 变化 ภาษาจีน

但有一点点变化
第一件 学校里不会有什么变化
虽然这座城市与我们都在不断的变化
因为突如其来的变化, 我们产生了点误会
他认为像十二宫杀手这样经历人格变化的人
有什么变化吗?
做我们这一行的, 每天都在变化, 对吧?
他认为暖流已经变化
而我却不会变化
直接反映着我自身的变化
这儿, 是一幅永远在变化的地形图
我们的气候在下 6 到 8 个星期之内 将发生剧烈变化
我不认为她还剩下很多时间了 我用双眼可以看到她的变化
我们的新家地球 变化巨大
我想事情是变化
我不能再呆坐着等生活变化
太多变化发生了
有些变化你一定很喜欢 尼基
这种变化会由内而外 改变他的笔迹
他今天的视力好点了吗? 不, 没有变化
计划不如变化吧?
噢, 变化怕是很大吧。我觉得罗尔先生用乌德太太
知道吗杰夫, 我是说情况在变化
什么叫ขาคู่认出她来ขาคู่ 她变化很大?
细节上可以有变化 但最终是你会没命
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. เปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง ภาษาจีน
  2. การเปลี่ยนแปลง การปฏิรูป ภาษาจีน
  3. โรคจิต ความวิปริต การเปลี่ยนแปลง(ของสัตว์และพืช) ภาษาจีน
变化 เปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง ภาษาจีน

ใส่ความเห็น