ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

每 แปลว่า
(每 อ่านว่า měi)

แต่ละ ภาษาจีน
ทุกวัน ภาษาจีน
แต่ละ ทุกคน ภาษาจีน 一个
ในแต่ละปี ทุกปี ภาษาจีน
ทุกครั้ง ภาษาจีน
ทุกคืน ภาษาจีน
ทุกสัปดาห์ รายสัปดาห์ ภาษาจีน
ทุกวัน ภาษาจีน 一天
ในแต่ละครั้ง ทุกครั้ง ภาษาจีน 一次
เมื่อไรก็ตาม เมื่อใดก็ตามที่ ภาษาจีน
ประจำวัน ภาษาจีน
ทุกช่วงเวลา ภาษาจีน 一刻
ทุกซอกทุกมุม ภาษาจีน 个角落
ตลอดเวลา ทุกช่วงเวลา ภาษาจีน

ตัวอย่างประโยค 每 ภาษาจีน

想 , 但次我和泰德
我真希望天都是万圣节
还必须天喂两次
個人都試圖逃離
不行 , 天看电视一小时 这是规定
尤拉, 你保证过你会跟我 平分一个洗衣篮, 光明正大地
分鐘 都像是消防演習
這裏就像冷戰似的 當我想跟你談談 你總是
人們天都期盼著奇跡發生 有時候 奇跡確實發生了
…被告须给付小孩 月 四百元照顾养育费
他寫的它, 都是謊言 個字都是謊言
這不是我的錯 如果你再繼續天這麼晚睡覺的話
月分期付款 不会很快花完
个人上街…. 我的意思是扫帚…
五十年左右
个人都得死
我们需要和个人接触 今晚还有诺阿还是波托菲诺?
這裏的人們天都盼望出現奇跡
但我周去懺悔, 甚至更常
屆時個人都必須打開收音機
你的房間也有 這家酒店的間客房應該都有水果
要慎重保養, 聆聽個小動靜
要慎重保养, 聆听个小动静
你发现了吗?普林斯顿年花费40000美元
知道吗 ? 这种机会五,六年 出现一次
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. แต่ละ ภาษาจีน
  2. ในแต่ละปี ทุกปี ภาษาจีน
  3. แต่ละ ทุกคน ภาษาจีน
每 แต่ละ ภาษาจีน

ใส่ความเห็น