ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

己 แปลว่า
(己 อ่านว่า jǐ)

ด้วยตัวเอง ตัวเอง ภาษาจีน 自
ตนเอง ภาษาจีน
ตนเอง ตัวผมเอง อิฉัน ภาษาจีน 我自
ของเราเอง เราเอง(สรรพนาม) ภาษาจีน 我们自
สร้างตัวเอง ตั้งเนื้อตั้งตัว ภาษาจีน 建立自
สถาปนาตัว ภาษาจีน 创建自
ซึ่งไม่เห็นด้วย ซึ่งไม่ลงรอยกัน ภาษาจีน 异

ตัวอย่างประโยค 己 ภาษาจีน

不如你当帮自
我试图自继续完成我的学业
就越覺得自脫離了中國盒子
我对自了解了很多
你何時開始相信自是精神病學家的?
照顧好自
没有 就我自 哦 No. It’s just me. Oh.
有些人甚至会为了五千美元把自的母亲给杀了
你自砍的
換作自被折磨是什麼感覺?
你是否覺得崇拜自比較明智
以你自的身份
我是说 现在你是自的英雄 别人也把你当英雄
或许你不在乎自的命
一旦放纵自 就无法停止
但你令我觉得自没有用
甚至自也茫然不知
但我喜歡 我自就比較嘮叨
邮政局长, 准许我介绍我自
看起來他知道自在做什麼
这些都是你自做的吗?
当我离开的时候 我觉得自很糟糕…
但我视她为出 你知道吗?
但你自说过的
人生总有自的味道
  คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 1. ควบคุมตนเอง ผูกมัดตัวเอง ภาษาจีน
 2. ด้วยตนเอง ด้วยมือ ภาษาจีน
 3. ปกครองตนเอง เอกราช ภาษาจีน
 4. ตัวของตัวเอง ตนเอง ภาษาจีน
 5. สำเร็จความใคร่ การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง ภาษาจีน
 6. ทำกับมือเอง ด้วยมือของตนเอง ภาษาจีน
 7. การพึ่งพาตนเอง การพึ่งตนเอง ภาษาจีน
 8. ปฏิบัติด้วยตนเอง ด้วยตนเอง ภาษาจีน
 9. ประสบการณ์ ทดสอบด้วยตนเอง ภาษาจีน
 10. ความมั่นใจในตนเอง ความมั่นใจ ภาษาจีน
己 ตนเอง ภาษาจีน

ใส่ความเห็น