บุคคลที่มีความสามารถ เพิ่งจะ ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

才 แปลว่า
(才 อ่านว่า cái)

บุคคลที่มีความสามารถ เพิ่งจะ ภาษาจีน
เมื่อกี้ เมื่อตะกี้ เมื่อกี้นี้ ภาษาจีน 刚
อัจฉริยะ อัจฉริยภาพ ภาษาจีน 天
ความสามารถพิเศษ ภาษาจีน
บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ ภาษาจีน 人
ทาส ขี้ข้า ภาษาจีน 奴
โวหาร ภารดี ภาษาจีน 口

ตัวอย่างประโยค 才 ภาษาจีน

我們靠近恍然大悟
应该打你的头
只有我们能是外人
不会被一棵树和一只会说话的浣熊打败呢
她是鼓足勇气走出这家门
别笑了 白痴 你应该是个专家
在外面, 你感觉不到寒冷
不打呢
我常常在想 怎么样的父母是好父母
阿里·汉, 他是我的小天
现在8点 街上已经挤满了盛装的游客
我想这是我最怀念的事情
天知道我不需要其它部分呢 看看他 没什么用处
我们穿越了大半个银河系找回这个宇宙灵球
亲爱的, 你刚刚吃过早饭
自身領域的五個天學者…
所以我从小就把你带在队里
所以有这怪味儿? 应该是的
被抓的
你没有对洋葱过敏 你上周吃过…
是在这件事上一无建树的人
你不會是教化學的吧!我不信!
真的吗 我的孩子三岁
会做拳手 你知道我的意思?
你得是大人物能坐在前排
  คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 1. ภาชนะ ความสามารถ เครื่องมือ ภาษาจีน
 2. ความสามารถ ภาษาจีน
 3. ไม่มีความสามารถ ภาษาจีน
 4. มีความสามารถ มีสติปัญญา(สูง) ภาษาจีน
 5. ความสามารถ ภาษาจีน
 6. มีความรู้ความสามารถรอบตัว ภาษาจีน
 7. ทักษะ ความสามารถ ภาษาจีน
 8. การแสดงความสามารถ ภาษาจีน
 9. ทักษะ ความสามารถ กลเม็ด ภาษาจีน
 10. ความสามารถ ภาษาจีน
才 บุคคลที่มีความสามารถ เพิ่งจะ ภาษาจีน

ใส่ความเห็น