ไฟ หลอดไฟ ตะเกียง ภาษาจีน

灯 แปลว่า
(灯 อ่านว่า dēng)

ไฟ หลอดไฟ ตะเกียง ภาษาจีน
ประภาคาร ภาษาจีน
ไฟแดง ภาษาจีน 红
หลอดไฟ ภาษาจีน
ไฟหน้า ภาษาจีน 车
สัญญาณไฟจราจร ภาษาจีน 交通
โคมไฟตั้งโต๊ะ โคมไฟ ภาษาจีน 台
โคมไฟถนน ไฟถนน ภาษาจีน 街
ไฟหน้า ไฟหน้ารถยนต์ ภาษาจีน 头
โคมไฟ ภาษาจีน

ตัวอย่างประโยค 灯 ภาษาจีน

我想雕一个南瓜 你得帮我雕眼睛
雕完南瓜就做 但你得安静点
有大光照着
“老爸, 我想雕南瓜
太晚了 精灵都从神里跑出来了
能过来一下吗? 厨房有个坏掉了
不好意思 我说坏了是想叫你过来
真抱歉啊, 径子她总是会弄坏
那是军舰的光照射训练
铃, 泡放在哪里啊
;否则我就看错了
如果来盏黑光
最后 后面的墙上有一块黑色的板 闪着黄色的
怎么了? 把关掉 你让他把关掉
相反, 他很勇敢, 风暴来临前 在海上牵引塔与船间的绳索
完成这个关
放在我的桌子上, 打开
不管你是谁, 你得赔我的台
别担心我, 督察, 一亮我就好了
ขาคู่像被车照到的鹿ขาคู่
像被车照到的鹿
威尔金斯校长 能把你的南瓜给我们吗?
在整个2002年, 球队射……
开点
还有不准开客厅的

ใส่ความเห็น